Mimo że bóle głowy, w tym migreny, częściej występują u osób stroniących od aktywności fizycznej, to sama aktywność również może być czynnikiem wywołującym te bóle. Zazwyczaj jest to konsekwencją źle dobranego planu dietetycznego i / lub treningowego oraz pracowania ponad swoje możliwości regeneracyjne i kiepskiego stanu zdrowia. Każdy, kto boryka się z bólami głowy wie, jak utrudniają one codzienne funkcjonowanie i bycie efektywnym.

Kategoryzacja bólów głowy

Rodzaje bólów głowy, których kryteria diagnostyczne poznano, zostały umownie podzielone na 3 kategorie: pierwotne, wtórne oraz neuropatyczne i inne. Łącznie w tych kategoriach zawiera się ponad 20 różnych rodzajów bólu. Rodzaje te są niekiedy trudne do rozróżnienia, zwłaszcza bez wykonania wysoce specjalistycznych badań neurologicznych.

Do pierwotnych bólów zalicza się m.in. migreny oraz bóle związane z ćwiczeniami, czy bóle napięciowe. Wtórne bóle głowy mogą być konsekwencją np. urazów głowy lub szyi, patologii naczyń krwionośnych w okolicach tych części ciała czy infekcji. W neuropatiach z kolei poważnemu zaburzeniu ulega przewodzenie sygnałów nerwowych. Do bólów innych natomiast zalicza się bóle, które „wymykają” się dotychczas poznanym ramom diagnostycznym.

ból głowy po wysiłku

Bóle głowy związane z ćwiczeniami

Wysiłkowy ból głowy zaliczany jest do bólów pierwotnych i sąsiaduje w tej kategorii m.in. z bólem kaszlowym, czy koitalnym (związanym z aktywnością seksualną). Współczesne prace badawcze nad tym rodzajem bólu zaczęły się w latach 60-ych XX wieku. Dane dotyczące częstotliwości występowania różnią się ze względu na trudności diagnostyczne, jednak do tej pory oszacowano, że wysiłkowy ból głowy występować może u nawet 1 - 12% ludzi. Nie są znane jeszcze precyzyjne podłoża patofizjologiczne tego pierwotnego bólu głowy, jednak głównie mówi się tutaj o zaburzeniach naczyniowych.

Pierwotny i wtórny ból głowy po wysiłku

Warto jeszcze zaznaczyć, że bóle głowy występujące po ćwiczeniach mogą być również bólami wtórnymi. Pierwotny i wtórny ból głowy po wysiłku fizycznym mają jednak inne podłoża. Do wtórnych dochodzi na skutek odwodnienia, które poważnie zaburza homeostazę. Co więcej, odwodnienie potęgować może bóle głowy o innym pochodzeniu, w tym również i ból wysiłkowy.

Wysiłkowy ból głowy pojawia się w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń. Opisywany jest najczęściej jako pulsujący ból „atakujący” obie półkule mózgu, bez nudności i wymiotów, trwający nawet do 48 godzin.

Łagodzenie wysiłkowego bólu głowy

W leczeniu wysiłkowych bólów głowy sięga się po preparaty wpływające na układ krwionośny, takie jak beta-blokery, a także łagodzące stan zapalny, takie jak indometacyna. Ponadto istnieją przesłanki o prewencyjnym działaniu ergotaminy, która moduluje aktywność receptorów serotoniny. Co ciekawe, wiele przypadków bólów głowy łagodzić mogą konopie (zarówno bogate w CBD, jak i THC), gdyż również w pewnym stopniu oddziałują z systemem serotoninowym. W przypadku bólu związanego z odwodnieniem zaleca się dbać o nawodnienie organizmu jeszcze przed przystąpieniem do ćwiczeń. Najlepiej mogą tutaj sprawdzić się napoje izotoniczne lub dodatek elektrolitów do zabieranej na trening wody.

Komentarze (0)