IBS, czyli zespół jelita drażliwego jest zaburzeniem przewodu pokarmowego niejasnego pochodzenia. W samych Stanach Zjednoczonych zespół jelita drażliwego diagnozuje się u ogromnej ilości osób (między 25 a 45 milionów). Szacuje się, że z IBS na całym świecie zmaga się prawie 15% populacji. Co ciekawe w Stanach Zjednoczonych na zespół jelita drażliwego chorują głównie panie ~67%. 

To zaburzenie dotyka głównie osób poniżej 50. roku życia, choć również osoby starsze mogą na nie cierpieć. Aby rozpoznać występowanie zespołu jelita drażliwego, należy wpierw wykluczyć inne zaburzenia gastroenterologiczne, a następnie dokonać analizy występujących objawów, do których najczęściej zaliczają się:

 • przewlekły i powracający ból brzucha
 • zmiana częstotliwości i formy stolca
 • wytwarzanie nadmiernych gazów 
 • biegunki lub/i zaparcia 

Zespół jelita drażliwego często pojawia się w wyniku: 

 • zmian pooperacyjnych 
 • zaburzeń endokrynologicznych
 • zaburzeń flory bakteryjnej w jelitach 
 • po przebytej antybiotykoterapii (spekuluje się, że zmiana rodzaju bytujących w jelitach bakterii, może być jedną z przyczyn IBS)
 • po zapaleniu żołądka i jelit 
 • nieprawidłowej interakcji jelita-mózg
 • zmian psychosomatycznych
 • przy zmienionej przepuszczalności jelit.

probiotyki

Co można zrobić?

Tak jak przyczyny zespołu jelita drażliwego nie są w 100% jasne, tak podobnie ma się sprawa z leczeniem IBS. Głównym celem przyświecającym lekarzowi jest łagodzenie bólu brzucha. Aby to uzyskać, stosuje się różne metody, poczynając od stosowania leków przeciwskurczowych, przeciwbiegunkowych, przeczyszczających, przeciwdepresyjnych, antagonistach dopaminy a na suplementacji błonnikiem kończąc. Jednak mimo różnorakich terapii leczenia zespołu jelita drażliwego, wyniki w dużej mierze są niezadowalające. 

Życie z zespołem jelita drażliwego nie jest proste. Objawy IBS bardzo często wywierają bowiem niezwykle silny wpływ na życie emocjonalne, społeczne i zawodowe, osób na nie cierpiących. Mogą się one także przekładać na pogorszenie samopoczucia psychicznego, fizycznego, a nawet ekonomicznego. Nie może zatem dziwić, że rozwiązania problemu szuka się wielokierunkowo. 

Dieta

Jednym z bardziej obiecujących sposobów walki z objawami zespołu jelita drażliwego jest stosowanie diety eliminacyjnej. Sugeruje się, że za część objawów IBS może być odpowiedzialna nieprawidłowa fermentacja resztek pokarmowych przez mikrobiom jelitowy. Jednak ze względu na to, że dieta restrykcyjna wymaga od pacjenta ścisłego przestrzegania eliminacji niektórych produktów, a w przypadku zespołu jelita drażliwego mogą to być tak popularne produkty jak:

 • produkty mleczne
 • kawa
 • pszenica
 • drożdże
 • ziemniaki
 • owoce cytrusowe

Długotrwałe przestrzeganie tych wytycznych, może być niezwykle uciążliwe dla osoby dotkniętej IBS, co może rodzić innego rodzaju problemy. 

Probiotyki

Jednym ze sposobów, w jaki naukowcy próbują wspomóc osoby chore na zespół jelita drażliwego, jest stosowanie suplementacyjne wybranych szczepów probiotycznych. Probiotyki są to żywe mikroorganizmy, które po spożyciu mogą wywierać korzystny wpływ na nasze zdrowie.

Niektóre probiotyki mają zdolność do wiązania się z nabłonkiem jelit i mogą wytwarzać substancje działające podobnie do antybiotyków, inne zaś mogą ograniczać inwazję organizmów chorobotwórczych. Jednocześnie mają ogromny wpływ na odporność przewodu pokarmowego poprzez zmianę środowiska komórkowego ze stanu prozapalnego na przeciwzapalny. Mogą także pomagać w trawieniu niestrawionych jeszcze węglowodanów do krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SFA), które znane są z dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie. W badaniach mających na celu zmniejszenie dolegliwości zespołu jelita drażliwego wykorzystuje się wiele szczepów probiotycznych, w tym także ten, który omawiany jest w tym artykule. 

Lactobacillus plantarum - korzyści przy IBS

Szczep Lactobacillus plantarum nie jest nowym “wynalazkiem”, gdyż zdążył już się wykazać działaniem przeciwbakteryjnym przeciw takim czynnikom chorobotwórczym jak:

 • Escherischia coli
 • Listeria monocytogenes
 • Enterobacter cloacae
 • Yersinia enterolytica
 • Enterococcus faecalis

Ten szczep probiotyczny wykazuje także wysoką aktywność wpływającą pozytywnie na układ odpornościowy. Lactobacillus plantarum zwiększa w jelitach poziom niektórych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, poprzez zwiększenie fermentacji składników odżywczych, przy jednoczesnym zmniejszeniu wzdęć.

Badanie naukowe

Omawiając możliwy wpływ Lactobacillus plantarum na zmniejszenie dolegliwości ze strony zespołu jelita drażliwego, chciałbym posłużyć się wynikami badania przeprowadzonego przez zespół naukowców z Indii i Francji, którzy uczestników eksperymentu podzielili na dwie grupy: grupę placebo oraz osoby spożywające codziennie Lactobacillus plantarum. 

Czas badania wynosił 4 tygodnie. Średnia wieku uczestników wynosiła poniżej 40. lat, ale w odróżnieniu od statystyk częstotliwości występowania IBS, w badaniu wzięło udział więcej mężczyzn niż pań. Osoby te długotrwale zmagały się z objawami zespołu jelita drażliwego. Co będzie dość ważne we wnioskach końcowych, ponad 30% osób w grupie stosujących probiotyk było wegetarianami.  Prawie połowa uczestników spożywała codziennie jogurty.

Naukowcy w grupie przyjmującej Lactobacillus plantarum zaobserwowali znaczny spadek w częstotliwości bólów brzucha. Ten silny trend pojawił się już w trzecim tygodniu stosowania probiotyku, aby na koniec badania wynieść 51,9% w grupie z probiotykiem, podczas gdy w grupie placebo poprawę odnotowano jedynie u 13,6% pacjentów. W grupie spożywającej codziennie Lactobacillus plantarum odnotowano znaczne zmniejszenie częstotliwości występowania stolców oraz wzdęć. Znaczna poprawa w ilości stolców nastąpiła już w drugim tygodniu stosowania. Na końcu badania w grupie przyjmującej probiotyk aż 45,2% osób raportowało poprawę tego parametru, a analogiczną reakcję obserwowano jedynie u 23,3% osób z grupy placebo. 

probiotyk allnutrition

PROBIOTIC 100 ULTIMATE - Zawiera Lactobacillus plantarum 

W przypadku takiego objawu zespołu jelita drażliwego jak wzdęcia brzucha, poprawę (w grupie Lactobacillus plantarum) odnotowano w drugiej części trwania badania. Gdy zapytano pacjentów o ich odczucia po zakończeniu eksperymentu, czy są zadowoleni z wyników, jakie zaobserwowali u siebie, znaczną poprawę (ocena znakomita i dobra) stwierdzono w grupie przyjmującej Lactobacillus plantarum - 78,1%. Niestety osoby z grupy placebo nie były tak szczęśliwe, gdyż analogiczne oceny wystawiło zaledwie 8,1% uczestników. Ważnym podkreślenia jest fakt, że nie wykazano żadnego znaczącego efektu ubocznego przez cały okres badania. 

Wróćmy teraz na chwilę do kwestii wegetarianie VS osoby spożywające pokarmy pochodzenia zwierzęcego. W wyniku suplementacji Lactobacillus plantarum większe zmniejszenie intensywności bólów brzucha odnotowywano u wegetarian. Być może zatem stosując suplementację Lactobacillus plantarum, warto spróbować diety wegetariańskiej. Analizując inne badania sprawdzające wpływ Lactobacillus plantarum na natężenie symptomów zespołu jelita drażliwego, muszę zauważyć, że wielkość dawki przyjmowanych probiotyków, może mieć znaczenie na końcową poprawę wyników terapii. Lepsze rezultaty osiągano wtedy, gdy stosowano większe dawki. 

Podsumowanie

Osoby zmagające się z zespołem jelita drażliwego, mogą spróbować suplementacji szczepem probiotyczny Lactobacillus plantarum, celem sprawdzenia, czy nie będzie wykazywał zdolności do łagodzenia objawów IBS, ze szczególnym uwzględnieniem wzdęć oraz bólów brzucha. Mam nadzieję, że wyniki eksperymentu będą pozytywne!

Komentarze (0)