Istnieją przesłanki, że stężenie melatoniny ma związek z depresją. Melatonina w wielu badaniach miała wpływ na jakość snu, niemniej jej związek z leczeniem depresji jest niejasny. W badaniach dotyczących dobowych stężeń melatoniny wykazano, iż u pacjentów z depresją jej stężenia były niższe niż w grupie kontrolnej.

Poziom melatoniny a depresja - przegląd badań naukowych

1. Osoby z depresją szybciej osiągały maksymalne dla siebie stężenia melatoniny, w porównaniu do osób zdrowych. Naukowcy twierdzą, że dobowy rytm wydzielania melatoniny ulega zmianie w depresji.

2. W innych badaniach zestawiono maksymalne nocne stężenie melatoniny we krwi u 32 pacjentów z dużym epizodem depresyjnym oraz u 33 zdrowych osób. Okazało się, że osoby z depresją, które utraciły rodziców przed 17 rokiem życia, miały niższe stężenia melatoniny i w tym aspekcie zdecydowanie różniły się od pacjentów, którzy nie utracili rodziców.

depresja

3. Pacjenci, u których w historii klinicznej nie odnotowano zachowań samobójczych, mieli istotnie niższe maksymalnie stężenia melatoniny, w porównaniu do grupy, która miała za sobą próby samobójcze.

4. W kolejnym z badań pięciu pacjentów z depresją zimową otrzymało po południu niskie dawki melatoniny, a pięciu kolejnych otrzymało kapsułki placebo. Leczenie melatoniną znacząco zmniejszyło wskaźniki depresji w porównaniu z placebo.

5. W kolejnym eksperymencie zastosowano melatoninę o powolnym uwalnianiu (SR) u pacjentów z depresją oporną na leczenie. Pacjenci otrzymywali 5 mg melatoniny dziennie przez pierwsze 2 tygodnie i 10 mg dziennie przez ostatnie 2 tygodnie. W sumie terapia trwała miesiąc. U 8 z 9 pacjentów biorących udział w badaniu nastąpił spadek o 20% wyników dotyczących depresji, przy czym żadna osoba nie osiągnęła poprawy o 50% lub więcej. Terapia melatoniną zdecydowanie zmniejszała bezsenność, nawet o 36%, a u 4 z 8 pacjentów poprawa wynosiła co najmniej 50%. Największy spadek bezsenności wystąpił w ciągu ostatnich 2 tygodni badania, po zwiększeniu dawki SR-melatoniny do 10 mg dziennie. Pacjenci zgłaszali również znacznie niższy poziom zmęczenia po leczeniu.

Podsumowanie

Wolno uwalniana melatonina może być użytecznym środkiem wspomagającym sen, ale nie zwiększa istotnie efektów terapii przeciwdepresyjnych u niektórych pacjentów z depresją oporną na leczenie. Ponieważ depresja jest chorobą zagrażającą życiu, należy skonsultować się z lekarzem i podjąć terapię, niemniej melatonina tu raczej nie zaszkodzi, a wiele wskazuje, że może pomóc.

Piśmiennictwo

Lewy A.J. Melatonin treatment of winter depression: a pilot study https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0165178197001285

Nair N.P.V. Circadian rhythm of plasma melatonin in endogenous depression https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/0278584684900447

Beck-Friis J. Serum melatonin in relation to clinical variables in patients with major depressive disorder and a hypothesis of a low melatonin syndrome https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1600-0447.1985.tb02531.x

Dalton E.J. Use of slow-release melatonin in treatment-resistant depression. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1407707/

Komentarze (0)