Aktywność fizyczna jest najlepszym sposobem na to, aby utrzymać zdrowie naszych kości i stawów. Trening ma znakomity wpływ na trofikę mięśni, jak i pozwala na lepsze odżywienie stawów, dzięki czemu dłużej zachowują swoją żywotność. Co więcej, samopoczucie psychiczne po udanym treningu sprawia, że sam wysiłek zaczyna być dla nas uzależniający, w pozytywnym sensie tego znaczenia.

Istnieją setki ćwiczeń, które będą podnosić naszą kondycję zdrowotną, pozwalając na utrzymanie dobrostanu psychofizycznego na długie lata, zwłaszcza układu ruchu. Na uwagę również zasługuje fakt, że istnieje wiele naukowych doniesień, że sam trening wpływa na zwiększenie mineralizacji kości i przeciwdziałanie pojawieniu się osteoporozy.

To właśnie tym zagadnieniem zajmiemy się w artykule. Dlaczego powinniśmy skupić się na tematyce osteoporozy? Istnieją niepokojące doniesienia z National Osteoporosis Foundation, które wykazują, że większość kobiet w okresie postmenopauzalnym posiada znaczne problemy z kośćmi i układem ruchu. Spowodowane jest to obniżeniem gęstości kości, które nasila się wraz z obniżeniem poziomów estrogenów. Jak zostało wspomniane wcześniej, trening siłowy jest idealnym rozwiązaniem, aby wspomóc mineralizację kostną. Jednak nie wszystkie ćwiczenia będą sprzyjać stymulacji budowy kostnej. Dlatego też aktywność powinna być dobierana w taki sposób, aby wspomóc nie tylko aspekty kondycyjne, a dodatkowo podtrzymać gęstość kostną.

jazda na rowerze

Nie wszystkie ćwiczenia są korzystne

Pojawiły się pewne przesłanki, że trening z wykorzystaniem roweru niekoniecznie będzie tym właściwym, gdy zależeć nam będzie na utrzymaniu zdrowia kości.

W przeprowadzonym badaniu naukowym porównano 32 młodych rowerzystów, którzy ścigali się wyczynowo, jak i tych, którzy wykorzystywali rower w celach rekreacyjnych. Badaniu poddany był kręgosłup i pomiar jego gęstości kostnej.

Okazało się, że osoby jeżdżące umiarkowanie posiadają wyższą gęstość kostną, niż osoby uprawiające sport wyczynowo. Co więcej, w grupie wyczynowej nawet młodzi rowerzyści w wieku 20 lat, u których nie spodziewano się utraty gęstości kości, posiadają znamiona osteopenii. Są to pewne przesłanki do dalszych badań, które świadczyć mogą o tym, że jazda na rowerze niekoniecznie sprzyjać będzie utrzymywaniu zdrowia układu kostnego. Wyjaśnieniu wymaga jednak wiele innych dodatkowych zagadnień.

Kolejne pytanie, na które należy odpowiedzieć, to intensywność wysiłku.

W przeciwieństwie do biegania czy nawet wykonywania podskoków, jazda na rowerze nie należy do wysiłków o wysokiej intensywności. Spowodowane jest to faktem, że głównie kończyny dolne są zaangażowane w ruchu, a zbyt intensywny wysiłek będzie utrudniał możliwości dalszego pedałowania. Co więcej, gdy biegamy i skaczemy, występuje moment uderzenia stopy o podłoże. Wywiera to nacisk na nasz układ kostny, który otrzymuje stymulację do zwiększenia poziomu minerałów. Jazda na rowerze pozbawiona jest momentu uderzenia stopy o podłoże, co nie wywiera nacisku na kości.

Wytłumaczeniem również może być to, że zawodowi cykliści dbają o to, aby utrzymać dość niską masę ciała. Jest to oczywiste z tego względu, że mniejszy ciężar muszą przemieszczać na rowerze. Powiązane może być to z pewnymi niedoborami dietetycznymi, które predysponować będą do utrzymywania niskiej masy kości. Braki zazwyczaj dotyczą witaminy D3, K2, jak i magnezu, wapnia i fosforu.

U kobiet niska ilość kalorii, jak i nadmiar wysiłku, predysponować będzie dodatkowo do spadku poziomu estrogenów, który odpowiada za mineralizację kostną. Z tego też względu zazwyczaj kobiety z nadwagą nie mają problemów z układem kostnym, gdyż tkanka tłuszczowa produkuje estrogen.

Podsumowanie

Trening na rowerze niekoniecznie jest rozwiązaniem dobrym, gdy mówimy o wzmacnianiu układu kostnego. Brak momentu nacisku na kości jest jednym z elementów, który ogranicza ich przyrost. Jeżeli chcemy wzmocnić kości, zwiększyć ich mineralizację wykorzystać powinniśmy trening z obciążeniem, jak i zastosować aktywności, które będą mocniej oddziaływały na układ kostny, np. umiarkowane bieganie.

Referencje:

New York Times Well. “Is Bicycling Bad for Your Bones?

National Osteoporosis Foundation. “Can Probiotics Help with Exercise Recovery?

National Osteoporosis Foundation. “What Women Need to Know”

Komentarze (1)
tomchina70

A pływanie jak się do tego ma, w końcu jest obciążenie całego ciała wszystkich i grup mięśniowych?

0