Co tak naprawdę oznacza pojęcie niskie libido?

Zaburzenie pożądania seksualnego, które często nazywane jest popularnie niskim libido, definiuje się jako występujący stale lub okresowo powracający, zupełny brak lub niedobór pragnień związanych z aktywnością seksualną. 

Aby niskie libido zaliczyć do zaburzeń seksualnych, należy (wg. WHO) dodać jedno kryterium, które bierze pod uwagę to, czy dana osoba źle czuję się z zupełnym brakiem lub niską ilością pragnień seksualnych. Każdy ma swój unikalny, naturalny poziom libido, który zmieniać się może jednak pod wpływem wielu czynników, wśród których najczęściej wymienia się czas życia - na różnym jego etapie możemy u tej samej osoby, obserwować zupełnie różny poziom pożądania seksualnego. 

Czasami odczuwam niskie pożądanie, czy mam się tym martwić?

Zanim przejdziemy do omówienia przyczyn, tam nastąpi również doprecyzowanie odpowiedzi na to pytanie, chciałbym wpierw posłużyć się garścią statystyk badań z różnych regionów świata, aby pokazać, że problem z niskim libido jest dość powszechny. 

niskie libido

Statystyki z wybranych badań:

 • U 16% „zwykłych” par odnotowano brak zainteresowania seksem.
 • W grupie wiekowej  18-59 lat niskie pożądanie stwierdzono u 14% badanych  (niskie w odniesieniu do grupy wiekowej)
 • W grupie wiekowej 50-59 lat niskie pożądanie stwierdzono u 17% badanych  (niskie w odniesieniu do grupy wiekowej)

Dodatkowe ciekawe wnioski:

 • częściej problem z niskim pożądaniem dotyczył tych osób, które nigdy się nie ożenili oraz rozwodników, niż żonatych,
 • starsi mężczyźni odczuwają mniejsze pożądanie niż młodsi,
 • osoby spożywające codziennie alkohol, o gorszym stanie zdrowia, z problemami emocjonalnymi, doświadczający nadmiaru stresu, prawie trzykrotnie częściej doświadczali problemów z libido - warto to zdanie zapamiętać w kontekście przyczyn spadku libido. 

Problemy z niskim pożądaniem seksualnym mogą dotyczyć nawet 20% dorosłej populacji. Zastanówmy się teraz, jakie mogą być przyczyny braku, czy też spadku libido.

Nie masz ochotę na seks? Poznaj możliwe przyczyny

Jak zaraz przeczytacie, będzie to niezwykle szeroka paleta możliwych przyczyn, a i tak daleka będzie od wyczerpania tematu. Części z nich będzie specyficzna dla konkretnej płci, a część będzie uniwersalna. 

Zanim jednak przejdziemy do samych przyczyn, warto uświadomić sobie prostą zależność.

Dlaczego odczuwamy pożądanie seksualne?

Oczywiście odpowiedzi każdego z nas będą się różniły między sobą, ale nie ma wątpliwości, że pożądanie seksualne swoje źródła ma w przedłużeniu naszego gatunku i podświadomej chęci przekazania własnej puli genetycznej kolejnym pokoleniom. Mówiąc inaczej posiadaniu potomstwa. Jeżeli zatem z jakiegokolwiek powodu organizm konkretnej osoby, doświadcza wrażenia, że nie jest to właściwy czas na posiadanie potomka, podświadomie należy spodziewać się zmniejszenia pożądania seksualnego.

Przyczyny spadku libido

Upływające lata -Z wiekiem zmniejsza się szansa na wychowanie, do osiągnięcia samodzielności, dziecka. Nie należy więc dziwić się, że z wiekiem możemy odczuwać naturalne zmniejszenie się pożądania seksualnego. Po części dzieje się to przy naturalnie zmniejszonym udziale wytwarzania hormonów płciowych. 

Zdrowie osobnicze - Problemy w funkcjonowaniu zdrowia, można wymienić tutaj np. problemy z tarczycą, zaburzenia immunologiczne, zaburzenia metaboliczne, stany depresyjne, będą miały niebagatelny wpływ na zdolność do osiągnięcia wysokiego poziomu libido.

Stosowane środki farmakologiczne zwalczające problemy ze zdrowiem i nie tylko - Nie dość, że sam stan chorobowy może wywierać negatywny wpływ na pożądanie seksualne, to jeszcze zdarza się tak, że zalecane leczenie obejmuje wprowadzenie leków, które mogą pogłębić spadek libido. Oczywiście taki sam wpływ mogą wywoływać nie tylko leki stosowane przy leczeniu, ale również np. część kobiet stosujących doustne środki koncepcyjne także zauważa związek między nimi a spadkiem pożądania. Do tej kategorii należy również zaliczyć stosowanie różnego rodzaju narkotyków, które często są pomijane w rozważaniach, a mogą również powodować zaburzenia libido. 

Obniżenie produkcji testosteronu u mężczyzn - Wpływ na to może mieć wiele przyczyn, warto jednak zacząć od tych najbardziej oczywistych, czyli brakach w makro- i mikroelementów.

Problemy ze snem - Ten punkt po części powiązany jest przyczynami obniżenia produkcji testosteronu, gdyż wiemy, że braki we śnie mogą skutkować zmniejszeniem jego produkcji.

Problemy natury psychologicznej - Do tej kategorii zalicza się jeszcze więcej potencjalnych przyczyn spadku pożądania seksualnego. Jestem przekonany, że nie będę w stanie wymienić nawet w dużej części, wszystkich z nich. Wiele osób borykający się ze spadkiem libido odnotowuje jednocześnie jeden lub kilka z poniższych czynników:

 • nadmierny stres
 • nadużywanie alkoholu - wspomniałem już o tym nieco wyżej.
 • troska o zdrowie swoje i partnera.
 • strach przed podjęciem życia seksualnego wynikający z występujących problemów natury medycznej np. zapalenie pochwy.
 • problemy i troski materialne związane z zapewnieniem odpowiedniego poziomu życia całej rodzinie.
 • poprzednio wykonana aborcja.
 • niska ocena własnej osoby. 

Problem ten jest dość powszechny i dotyczy zarówno mężczyzn, jak i kobiet, osób młodych i starszych. W kolejnych artykułach przedstawimy rozwiązania części z tych problemów.

Komentarze (0)