Chemioterapia jest wyniszczającym rodzajem terapii, dla wielu osób stanowi jednak ostatnią deskę ratunku. Rak i skutki uboczne związane z jego leczeniem powodują utratę sprawności fizycznej.

Badanie naukowe

W jednym z badań tym oceniano wpływ ćwiczeń aerobowych i siłowych na sprawność fizyczną hospitalizowanych pacjentów z rakiem podczas przyjmowania chemioterapii mieloablacyjnej (zabieg stosowany przed przeszczepieniem szpiku kostnego).

48 pacjentów podlegających ocenie zostało losowo przydzielonych do:

  • grupy treningowej
  • kontrolnej 

Grupa treningu ćwiczyła 5 x w tygodniu, były to ćwiczenia na ergometrze i trening siłowy. Grupa kontrolna korzystała z fizjoterapii. Sprawność fizyczną oceniano za pomocą spiroergometrii, czynności płuc i badania siły mięśni. Skutki uboczne związane z leczeniem oceniano na podstawie codziennych wywiadów, jakość życia i zmęczenie za pomocą specjalnych kwestionariuszy.

Wyniki

  • sprawność fizyczna istotnie wzrosła w grupie treningu i spadła w grupie kontrolnej
  • grupa ćwiczeń poprawiła zużycie tlenu i wentylację minutową
  • osoby poddane treningowi wymagały mniej leków przeciwwymiotnych i odczuwały znacznie mniejsze zmęczenie
  • grupa kontrolna cierpiała z powodu większego upośledzenia funkcji poznawczych i psychospołecznych po chemioterapii. Nie zaobserwowano zdarzeń niepożądanych związanych z prowadzeniem treningu

Wnioski

Ćwiczenia fizyczne wywierają korzystny wpływ na sprawność fizyczną, funkcjonowanie fizyczne i objawy związane z leczeniem, nawet podczas chemioterapii mieloablacyjnej.

Komentarz

Podobne, pozytywne efekty treningu identyfikowano np. u szczurów którym podawano chemioterapeutyki. Odnotowano większą masę mięśni u szczurów, które otrzymywały chemioterapię doxorubicyną (blokuje podziały komórkowe) i trenowały w porównaniu do grupy, która tylko otrzymała chemioterapię. Ponadto trening zwiększył siłę chwytu, siłę maksymalną, moc itd.

Referencje, badania, literatura:

ERIC C. BREDAHL i in. Resistance Training during Chemotherapywith Doxorubicin https://www.researchgate.net/profile/Salaheddin-Sharif-2/publication/325636251_Effects_of_Resistance_Training_and_Doxorubicin_on_Creatine_Transporter_and_Creatine_Kinase_Expression_in_Fast_Muscle_3386_Board/links/603ebf8b299bf1e0785125fa/Effects-of-Resistance-Training-and-Doxorubicin-on-Creatine-Transporter-and-Creatine-Kinase-Expression-in-Fast-Muscle-3386-Board.pdf

Karin Oechsle i in.  Multimodal exercise training during myeloablative chemotherapy: a prospective randomized pilot trial https://link.springer.com/article/10.1007/s00520-013-1927-z

Komentarze (2)
OTTO

Wiem że są różne chemie ale....
Mój ojciec chemię miał zawsze w czwartki i dopiero we wtorek i środe dał radę coś zjeść i było to pół jajka i jeden plasterek z pokrojonej bułki, jednego i drugiego dnia, czyli jego bilans kaloryczny tygodniowy wynosił może z 300 kal.
Ciężko się czyta takie artykuły....

0
Bull

Zapewne, ale jest to badanie naukowe, które coś miało na celu i warto je prezentować w serwisie.

0