Artykuł powstał na zamówienie, ciągle otrzymuję podobne pytania. Nie jest tajemnicą, iż to co zakazane, kusi najmocniej. Pamiętasz jak pierwszy raz sięgałeś po alkohol czy papierosy? No właśnie. Dlatego penalizacja posiadania środków takich jak marihuana w warunkach, gdy istnieje swobodny dostęp do najcięższego kategorii narkotyku (jakim jest etanol) jest po prostu śmieszna. „W 2012 roku alkohol zabił 3,3 mln ludzi na świecie, podczas gdy w 2005 roku - 2,5 mln, ale WHO podaje, że obie te liczby nie są w rzeczywistości porównywalne, ponieważ zmieniła się metodologia obliczeń, jak i klasyfikacja przyczyn zgonów" [8]. Alkohol niszczy cały organizm, rozbija rodziny, jest przyczyną setek śmierci na drodze, wywołuje nowotwory. Można przez niego łatwo stracić pracę oraz zginąć.

W 2016 roku użytkownicy dróg (kierujący, piesi, pasażerowie) będący pod działaniem alkoholu [6]:

 • uczestniczyli w 2 967 wypadkach drogowych (8,8% ogółu wypadków),
 • śmierć w nich poniosły 383 osoby (12,7% ogółu zabitych),
 • a 3 392 osoby odniosły obrażenia (8,3% ogółu rannych).

W 2016 r. odnotowano 91 789 ofiar przemocy (są to mocno zaniżone, oficjalne dane – ale to nieważne, chodzi o pokazanie samego mechanizmu zjawiska). Z 74 155 sprawców, aż 46 537 stanowiły osoby pod wpływem alkoholu, z tego 44 499 to nietrzeźwi mężczyźni [7].

Mimo wszystko, większość Polaków regularnie sięga po alkohol, a państwo bezmyślnie czerpie zyski z tysięcy ludzkich tragedii: „udokumentowane wpływy do budżetu państwa z tytułu sprzedaży alkoholu w 2011 roku wyniosły 11 016 mld złotych – 10 296 mld złotych z podatku akcyzowego i 719 553 mln złotych z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wpływy z tytułu podatku akcyzowego od sprzedaży alkoholu w Polsce stanowiły 17,8 proc. całości wpływów państwa z tytułu akcyzy w roku 2011. Największe wpływy (63 proc.) uzyskaliśmy ze sprzedaży alkoholu etylowego i piwa (33 proc.)” [8]. O konopii indyjskiej już ciężko wysnuwać tak jednoznaczne sądy. Na świecie po kannabinoidy sięga ok. 182,5 miliona ludzi (3,8% populacji) [11]. Nie udało mi się znaleźć żadnych „twardych” danych o przypadkach śmierci związanych z nadużywaniem konopii indyjskich, o jej skutkach dla zdrowia piszę w dalszej części opracowania.

Oczywiście, gdy ktoś mnie pyta co sądzę o marihuanie – odradzam mu kontakt z podobnymi narkotykami. Powód nr 1 – w Polsce można mieć poważne problemy w przypadku testu na narkotyki – co jest spotykane w niektórych zawodach (np. służby mundurowe, szkoły wojskowe itd.). Powód nr 2 – można mieć problemy przy testach antydopingowych, marihuana jest sklasyfikowana przez WADA. Powód 3: poza tym wszelkie używki (i nawet „miękkie narkotyki”) nie są sprzymierzeńcem sportowca. Na tej samej zasadzie odradzam picie piwa czy wina w dni treningowe. Niemniej, bardzo wiele osób trenujących siłowo oraz sporty walki sięgało po haszysz i/lub konopie indyjskie. Co tu dużo mówić, nawet Arnold Schwarzenegger palił kiedyś jointa, a Bill Clinton „tylko palił, ale się nie zaciągał”. Mike Tyson przyznał się, iż wielokrotnie wychodził do walk pod wpływem kokainy i marihuany (oszukiwał testy posługując się fałszywym penisem i zbiornikiem moczu) [3]. Na stosowaniu kannabinoidów nierzadko łapie się m.in. ciężarowców (np. w 2012 r. wpadł Abdellatif Yamil, w 2011 r. Elmehdi Lafrik, zaś w 2009 r. Vardanian Norik) [4]. Kannabinoidy są zakazane przez WADA, zostały sklasyfikowane w kategorii S8: obok tradycyjnej konopii oraz haszyszu, klasyfikuje się tu również mimetyki takie jak: JWH-018, JWH-073, HU-210 [5].

Trainspotting: „Chrzanić to, wbijalibyśmy nawet witaminę C, gdyby była nielegalna”.

Z niewiadomych względów marihuana stała się u nas w kraju wrogiem nr 1. Nie jestem jej zwolennikiem ani też przeciwnikiem, jednakże zabawny jest fakt, iż legalny i łatwo dostępny jest u nas narkotyk, któremu bliżej do morfiny (alkohol), a zabrania się substancji, której skutki zdrowotne są znikome. W zależności od tego jak żongluje się faktami, każdy narkotyk można przedstawić w dowolnym świetle. Przykładowo wg badań dotyczących śmierci związanych z narkotykami w USA, we wczesnych latach 70’ aż 60% zgonów w Nowym Jorku powiązano z metadonem, jednakże środek był spotykany tylko w 1% przypadków w Los Angeles, w ogóle zaś w Chicago [1]. W zależności od tego, kto i jak przygotowałby np. sensacyjny artykuł – metadon mógłby być głównym problemem zdrowotnym w USA, jak i zupełnie nieważnym preparatem. W części przypadków we krwi mogły znajdować się marihuana oraz kokaina. Czy zatrucie narkotykiem miało cokolwiek wspólnego z przyczyną śmierci danej osoby? Jakie było stężenie środka we krwi? Czy śmierć była wynikiem wypadku spowodowanego złą oceną własnych możliwości wskutek oddziaływania narkotyku czy był to bezpośredni skutek toksyczny? Niestety, z reguły tworzone są badania oraz „sensacyjne” teksty w prasie, w których sugeruje się proste powiązania przyczynowo-skutkowe. Bardzo często w ten sposób upraszcza się zagadnienie śmierci narkomanów biorących jednocześnie SAA, sugerując iż to sterydy anaboliczno-androgenne są problemem (a tymczasem w świetle badań toksykologicznych denatów w ich przypadku problemem były alkohol, benzodiazepiny, kokaina, metamfetamina, MDMA) [2].

A jak w końcu jest z tą marihuaną?

Marihuana:

 • ma wpływ na tarczycę: w badaniach doświad­czalnych wykazano obecność receptora CB1 w tarczycy oraz hamujący wpływ kannabinoidów na wydzielanie hormonów tarczycy [9];
 • może powodować występowanie odmy śródpiersia. „Odma śródpiersia (pneumomediastinum), nazywana przez niektórych rozedmą śródpiersia (emphysema mediastinum), jest rzadkim stanem chorobowym występującym z częstością 1 na 10 000 przyjęć szpitalnych, najczęściej u mężczyzn między 20 a 40 r.ż [...]charakteryzuje się występowaniem wolnego gazu (powietrza) w śródpiersiu” [12];
 • może powodować występowanie odmy opłucnej (pneumothorax), odmy osierdziowej (pneumopericardium), choroby pęcherzowej płuc;
 • może powodować wystąpienie przewlekłej obuturacyjnej chorob płuc (COPD), tak samo jak palenie papierosów, opary i pyły związane z przemysłem, ekspozycja na ww. w miejscu pracy itd. [13];
 • może, podobnie jak palenie tytoniu, powodować wystąpienie złuszczającego śródmiąższowego zapalenia płuc (desquamative interstitial pneumonia). „Mechanizm: w odpowiedzi na pierwotne uszkodzenie komórek nabłonka oddechowego i śródbłonka naczyniowego w śródmiąższu płuc oraz w przestrzeniach pęcherzykowych dochodzi do reakcji zapalnej i procesów naprawczych przebiegających z włóknieniem o różnym stopniu nasilenia” [14];
 • powoduje m.in. restrykcyjne zaburzenia wentylacji płuc;
 • wpływa na zwiększenie tętna;
 • wpływa na podwyższenie ciśnienia krwi, mierzonego w pozycji siedzącej;
 • może powodować hipotonię ortostatyczną [15], jest ona konsekwencją nieprawidłowej funkcji układu autonomicznego, wyrażonej niedostosowaniem się układu sercowo-naczyniowego do nagłej zmiany pozycji ciała => zawroty głowy, omdlenia;
 • może wywoływać migotanie przedsionków,
 • może wywoływać niedokrwienie serca,
 • może wywoływać częstoskurcz komorowy,
 • może powodować zapalenie tętnic,
 • może powodować przemijający atak niedokrwienny (TIA; ang. transient ischemic attacks). „Występowanie objawów neurologicznych spowodowanych zaburzonym dopływem krwi do mózgu” [16];
 • może powodować udar mózgu,
 • może powodować reversible cerebral vasoconstriction syndrome (RCVS), czyli odwracalny skurcz naczyń mózgowych;
 • może wywoływać kardiomiopatię wywołaną stresem. „W pierwszej dekadzie XXI wieku coraz częściej zaczęto rozpoznawać przypadki zaburzeń kurczliwości serca niewywołane chorobą naczyń wieńcowych, a toksycznym działaniem endogennej adrenaliny, określone jako kardiomiopatia stresowa (KS). Choroba ta nazywana jest także zespołem balotującego koniuszka, „zespołem złamanego serca”, kardiomiopatią wywołaną stresem czy zespołem takotsubo. Po raz pierwszy została opisana pod nazwą „zespołu takotsubo“ w 1990 r. w Japonii” [17]; do tej pory łączono występowanie tego syndromu z nadużywaniem kokainy, amfetaminy, nadmiernym wysiłkiem itd. – jak widać konopie wcale nie są takie bezpieczne, jak się powszechnie uważa.

Oczywiście, naukowcy nie podali najważniejszej informacji, czyli jak często występują różnorakie skutki uboczne związane z nadużywaniem narkotyku! Bardzo poważne lub ciężkie skutki uboczne są związane ze stosowaniem np. antybiotyków, leków przeciwbólowych, beta-mimetyków, inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny, niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Jednakże w normalnych warunkach występowanie różnorakich dolegliwości obserwuje się rzadko lub bardzo rzadko.

Na przykład w przypadku paracetamolu:

„Rzadko (u mniej niż 1 na 1000 osób):

 • skórne reakcje uczuleniowe: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry.

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 osób):

 • zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia),
 • zmniejszenie liczby białych krwinek (leukopenia, agranulocytoza)
 • nudności,
 • wymioty,
 • biegunka.

Lek stosowany przez dłuższy czas lub przedawkowany może spowodować uszkodzenie wątroby i nerek oraz methemoglobinemię z objawami sinicy (szaroniebieskie zabarwienie skóry)” [21].

I teraz pytanie, u ilu czytelników wystąpiły jakiekolwiek skutki uboczne związane z paracetamolem? No właśnie. Podobnie może być z marihuaną, najpoważniejsze skutki uboczne mogą wystąpić przy wieloletnim nadużywaniu narkotyku. W polskich warunkach warto zwrócić uwagę na możliwość zatrucia się innymi narkotykami lub domieszkami, które znajdują się w porcji „trawy”. I oczywiście wszystko zrzuca się na karb „śmiertelnie groźnej marihuany”. Podobnie jest z nadużywaniem śmiertelnie groźnej mieszanki kokainy i wycofanego w USA leku – Levamisolu (sam z siebie jest on toksyczny dla nerek, wątroby, profilu krwi, skóry, układu pokarmowego itd.) [25]. Dilerzy zarabiają w ten sposób, zwiększając wielokrotnie ilość proszku w działce. Często spotyka się również stosowanie kreatyny, monohydratu laktozy, sacharozy, mannitolu, asparginianu magnezu, glutaminy - w amfetaminie itd. [26]. W swoim czasie skażone extasy zabiło w Polsce wiele osób (np. UFO).

Nie mam czasu i możliwości opisywać całości zagadnień związanych z wpływem marihuany na system sercowo-naczyniowy – osoby zainteresowane odsyłam do opracowania: „Role of cannabis in cardiovascular disorders”

Marihuana a stężenie testosteronu, prolaktyny i kortyzolu

Według starszych opracowań (1983 r.) marihuana negatywnie oddziałuje na stężenie testosteronu [18]. Ale jeszcze starsze opracowanie Cushmana P Jr. i wsp. (z 1975 r.) mówi o braku wpływu marihuany na poziom testosteronu [19].

W końcu największe badania Thistle JE z 2017 r. przynoszą ostateczną (?) odpowiedź. Wzięto pod uwagę 1577 mężczyzn z badania z lat 2011-2012 (NHANES). 66,2% z badanej populacji używało marihuany (kiedykolwiek), a 26,6% stosowało ją niedawno. Nie było różnic w stężeniu testosteronu we krwi między użytkownikami marihuany (średnio 3,69 ng/mL), jak i osobami, które nigdy nie sięgały po ten narkotyk (średnio 3,70 ng/mL). Co najciekawsze, osoby, które niedawno sięgały po narkotyk miały wyższe stężenia testosteronu we krwi. Oczywiście, niewiele to znaczy. Alkohol podwyższa (chwilowo) stężenie testosteronu – ale przy tym wywiera tak niszczący wpływ na organizm (np. pod względem odwodnienia), iż nie ma to żadnego znaczenia. Spekuluje się, iż etanol upośledza procesy przyłączania się cząsteczek testosteronu do receptora androgenowego, co znacznie spowalnia budowanie masy mięśniowej. Podobny mechanizm może dotyczyć marihuany, ale wymaga to udowodnienia.

Marihuana może, lecz nie musi, podnosić stężenie kortyzolu, badania przynoszą sprzeczne informacje. Przy jednorazowym zastosowaniu odnotowuje się wzrost ilości kortyzolu, przy regularnym podawaniu marihuany reakcja jest stłumiona [Mohini Ranganathan i wsp.; 20]. Marihuana nie musi mieć też wpływu na stężenie prolaktyny.

Podsumowując: wg najświeższych badań Yankey BA i wsp. [21] stosowanie marihuany zwiększa ryzyko nadciśnienia, co ma duży wpływ na śmiertelność w perspektywie 20-30 lat życia. Podobnie negatywne efekty są związane z nadużywaniem sterydów anaboliczno-androgennych oraz alkoholu (przy nadużywaniu występują: przebudowa serca, przerost lewej komory, nadciśnienie, uszkodzenia nerek itd.) [24]. Należy dodać, że zupełnie czym innym jest stosowanie syntetycznych kannabinoidów (JWH-018, JWH-073, HU-210 itd.) a konopii indyjskiej. Syntetyki dość szybko mogą zniszczyć nerki (podobnie jak skażona kokaina, MDMA czy siarczan amfetaminy w wyższych dawkach), na co wskazują liczne badania naukowe [25; 27-28]. Z powodów sytuacji prawnej, sięganie po marihuanę w Polsce jest związane z dużym ryzykiem. Jeśli chodzi o jej wpływ na zdrowie przy wieloletnim stosowaniu – to jest co najmniej niepokojący. Czy marihuana jest destrukcyjna dla budowania mięśni i siły? Na to pytanie nie ma odpowiedzi, ale nie warto po nią sięgać, chociażby ze względu na jej wpływ na układ krążenia, ciśnienie krwi oraz płuca.

Referencje:

 1. Richard Lawrence Miller „Encyklopedia of addictive drugs”
 2. Darke S1, Torok M, Duflou J. J Forensic Sci. 2014 Jul;59(4):1025-8. doi: 10.1111/1556-4029.12424. Epub 2014 Feb 19. „Sudden or unnatural deaths involving anabolic-androgenic steroids”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24611438
 3. https://www.theguardian.com/sport/2013/nov/14/mike-tyson-undisputed-truth-astonishing-claims
 4. http://www.iwf.net/anti-doping/sanctions/
 5. https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-09-29_-_wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf
 6. http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html
 7. http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/przemoc-w-rodzinie/50863,Przemoc-w-rodzinie.pdf
 8. http://uzaleznienie.com.pl
 9. Robert Ł. Zbucki1, Beata Szynaka2, Bogusław Sawicki2, Piotr Kosiorek1, Izabela Bialuk1, Jacek Dadan4, Maria M. Winnicka „AKTYWNOŚĆ KOMóREK ENDOKRYNNYCH TARCZYCY U SZCZURóW PO PODANIU KANNABINOIDóW”
 10. De Sousa Fernandes Perna EB1, Theunissen EL2, Kuypers KP2, Toennes SW3, Ramaekers JG2. „Subjective aggression during alcohol and cannabis intoxication before and after aggression exposure”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27422568
 11. Hemant Goyal,corresponding author1 Hamza H. Awad,2 and Jalal K. Ghali3 “Role of cannabis in cardiovascular disorders” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5542986/#!po=38.3333
 12. https://podyplomie.pl/wiedza/wielka-interna/1037,odma-srodpiersia
 13. https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/view/27677/22410
 14. Grzegorz Gąsior1, Adam Barczyk1, Bogna Drozdzowska2, Władysław Pierzchała „Przypadek złuszczającego śródmiąższowego zapalenia płuc jako rzadkiej postaci samoistnego śródmiąższowego zapalenia płuc” https://journals.viamedica.pl/advances_in_respiratory_medicine/article/download/27905/22719
 15. https://journals.viamedica.pl/arterial_hypertension/article/viewFile/12599/10434
 16. https://udar.mp.pl/udar-mozgu/136426,przemijajacy-atak-niedokrwienny-tia
 17. http://www.czytelniamedyczna.pl/5060,kardiomiopatia-wywolana-stresem-w-diagnostyce-bolu-w-klatce-piersiowej.html
 18. Barnett G, Chiang CW, Licko “Effects of marijuana on testosterone in male subjects.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6316036
 19. Cushman P Jr. “Plasma testosterone levels in healthy male marijuana smokers”. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1211384
 20. Mohini Ranganathan, Gabriel Braley, Brian Pittman, Thomas Cooper, Edward Perry, John Krystal, and Deepak Cyril D’Souza “The effects of cannabinoids on serum cortisol and prolactin in humans” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2863108/
 21. http://www.hasco-lek.pl/assets/Uploads/Ulotka-PARACETAMOL-HASCO-tabletki.pdf
 22. Thistle JE1, Graubard BI1, Braunlin M1, Vesper H2, Trabert B1, Cook MB1, McGlynn KA1. „Marijuana use and serum testosterone concentrations among U.S. males.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28395129
 23. Yankey BA1, Rothenberg R1, Strasser S1, Ramsey-White K1, Okosun IS1. “Effect of marijuana use on cardiovascular and cerebrovascular mortality: A study using the National Health and Nutrition Examination Survey linked mortality file.” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28789567
 24. Maisch B1. “Alcoholic cardiomyopathy : The result of dosage and individual predisposition” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27582365
 25. William F. Pendergraft, III, Leal C. Herlitz, Denyse Thornley-Brown, Mitchell Rosner, and John L. Nilescorresponding author “Nephrotoxic Effects of Common and Emerging Drugs of Abuse” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4220747/
 26. PROBLEMY KRYMINALISTYKI 252/06 “Oznaczanie oeladów krystalicznych zabezpieczanych w nielegalnych laboratoriach oraz składu jakościowego próbek amfetaminy metodą XRD”
 27. J.J. CARTLEDGE, W.M. CHOW and P.A. HAMILTON STEWART “Acute renal failure after amphetamine presenting with loin pain” http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.1464-410x.1998.00349.x/pdf
 28. Grażyna Michalska-Krzanowska1, Elżbieta Stasiak-Pikuła1, Renata Sajdak1, Piotr Waloszczyk2, Krzysztof Borowiak2, Mirosław Parafiniuk2 „Ostre zatrucie amfetaminą” http://www.czytelniamedyczna.pl/119,ostre-zatrucie-amfetamina.html
Komentarze (2)
p8288

wolę sobie delikatnie zapalic niz wódki sie napic %-)

0
mytant

Ja przerobiłem wszystko w praktyce od palenia raz na miesiąc do palenia po kilka razy dziennie przez rok i marihuana jak kazda używka w nadmiarze ma negatywny wpływ na budowanie sylwetki i przy mocnym nadużywanu można sobie popsuć zdrowie więc takie ,,dekryminalizowanie,, brakiem badań to dla mnie też troche bujda bo tak jak jedno piwo cie nie zabije to tak samo jeden joint ci nie zaszkodzi a znam ludzi którzy skończyli w psychiatryku i to wcale nie po latach naduzywania. Wszystko jest dla ludzi ale z głową pozdrawiam

0