Badania nad tak zwaną florą bakteryjną jelit nabrały w ostatnich latach tempa. Mówi się o niej w kontekście prewencji i terapii wielu chorób, a także o konsekwencjach jej zaburzeń. Konsekwencje te mogą być naprawdę dotkliwe i utrudniać codzienne życie, zatem warto wiedzieć, jak zregenerować potencjalnie zaburzoną mikrobiotę jelitową.

Czynniki zaburzające mikrobiotę jelitową

Pierwszymi czynnikami, które mogą spowodować pewne zaburzenia w zakresie różnorodności, czy też liczebności bakterii w jelitach są: metoda porodu oraz sposób karmienia w pierwszych miesiącach życia. Powszechnie za optymalne uznaje się poród naturalny i karmienie piersią, natomiast nieco gorszą sławą cieszy się poród poprzez cesarskie cięcie oraz karmienie preparatami przeznaczonymi do żywienia niemowląt. Zmiany w obrębie mikrobioty wywołane cesarskim cięciem mogą być odwrócone we wczesnym dzieciństwie, jednak rezygnacja z karmienia piersią może mieć już dłużej trwające konsekwencje.

jelita

Kolejnym ważnym aspektem rzutującym na potencjalne zaburzenia „życia” bakteryjnego w przewodzie pokarmowym jest historia stosowania antybiotyków. Sięganie po nienagminnie, np. podczas „byle” przeziębienia, często nawet bez zdiagnozowania dokładnego źródła infekcji, może istotnie zmienić skład flory bakteryjnej. Stosowane powinny być tylko w konieczności, a samej antybiotykoterapii powinna towarzyszyć suplementacja ochronna.

Nie bez wpływu na skład mikrobioty jelitowej pozostaje również dieta oraz styl życia danej osoby. Coraz więcej jest dowodów na to, że „ubytki” w liczebności prozdrowotnych bakterii jelitowych spowodowane mogą być przez ciężkostrawną, gęstą kalorycznie i niedoborową pod względem odżywczym dietę. Dotyczy to również spożywanych napojów, a za najbardziej szkodliwe tutaj uznaje się alkohole. Zaburzenia flory jelitowej nasilać mogą jeszcze stosowane przewlekle farmaceutyki, takie jak środki na zgagę, ból czy cukrzycę. Coraz większą uwagę zwraca się również na aktywność fizyczną, sen oraz tolerancję stresu.

Istnieje jeszcze szereg innych czynników, które wpływać mogą na mikrobiotę jelitową, jednak nie są one tak łatwo modyfikowalne przez człowieka. Przykład stanowią tutaj m.in. choroby zapalne jelit.

Odwracanie zaburzeń mikrobioty jelitowej

Zależnie od tego, co było prawdopodobną przyczyną zaburzeń mikrobioty jelitowej, stosuje się różne podejścia terapeutyczne. W przypadku wielu chorób odbudowa flory bakteryjnej jelit jest procesem długotrwałym i skomplikowanym, który wymaga dokładnego i indywidualnego rozpatrzenia przypadku, a także współpracy dietetyka oraz lekarza lub lekarzy.

Odbudowa mikrobioty u „zdrowych” osób, które wiedzą, że narażone były na czynniki zaburzające stan jelit, lub odczuwają pewne zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, może być dużo prostsza:

  • Najpierw należy jak najszybciej zmienić nawyki zaburzające różnorodność i liczebność cennych bakterii w przewodzie pokarmowym.
  • Siedzący tryb życia należy zastąpić aerobową aktywnością fizyczną (3 – 5 razy w tygodniu) o umiarkowanej intensywności; unikać jednak należy trenowania ponad zdolności regeneracyjne.
  • Całościowo zbilansować należy dietę ze szczególnym uwzględnieniem błonnika oraz antyoksydantów, a także produktów fermentowanych, w tym nabiału i kiszonek.
  • Skonsultować ze specjalistą należy włączenie adekwatnego do sytuacji, czy też przyczyny wystąpienia objawów probiotyków i / lub prebiotyków, a także preparatów chroniących śluzówkę jelit, takich jak maślan sodu.

Reklama

WSPOMAGA FUNKCJONOWANIE UKŁADU POKARMOWEGO

Komentarze (0)