Obecnie zdobycie kwalifikacji trenerskich związanych z pracą w klubach fitness czy siłowniach jest tak proste, jak pójście do sklepu i kupienie świeżych bułek. Niestety słowa te trzeba traktować dosłownie, gdyż od przyszłych instruktorów w większości jednostkach szkoleniowych wymaga się głównie tego, aby stawili się na wykładach, a egzaminy pisane są na kolanie pomiędzy maszynami w klubie. Sprawia to, że nie zostają oni uposażeni w odpowiednią wiedzę na temat funkcjonowania biomechaniki ludzkiego ciała.

Funkcjami motorycznymi organizmu są m.in. zdolność do lokomocji, czynności dnia codziennego czy sposób, w jaki siedzimy. Zgadza się, można nawet siedząc mieć kiepską technikę w ujęciu stricte np. pracy biurowej, co nawet posiada swoją osobą działkę, jaką jest ergonomia pracy. W przypadku, gdy dodatkowo zaczynamy obciążać nasze mięśnie, stawy, kości, ważne jest więc, aby wykonywany ruch był perfekcyjny, zakładając jego naturalny tor.

Na szczęście obecne trendy zmierzają ku poprawieniu mobilności stawów, tak aby wykonywane ruchy odbywały się w pełnych zakresach, wykorzystywały całą długość mięśnia w ruchu, który jest w stanie generować znacznie większą siłę, gdy jest wykorzystywany cały, niż w przypadku, gdy pracowałby na ograniczonej jego strukturze.

Dlaczego zachowanie funkcji motorycznych dla danego sportu czy ruchu jest ważne?

Kierowanie się zasadami, które wyznacza prawidłowe zachowanie motoryczności, a więc odpowiednie kształtowanie ruchu osoby trenującej, ma za zadanie wpłynąć na takie aspekty, jak:

  • Ekonomia pracy, czyli to, w jaki sposób kształtujemy ruch, będzie wpływało na ilość włożonej w niego pracy. Odpowiednia technika np. biegu pozwoli nam na szybszy bieg czy większy zasięg biegowy, gdy będziemy biegać prawidłowo technicznie, niż w przypadku osób, które będą gdzieś po drodze traciły energię na ciągłe korygowanie sylwetki. Jest to istotny element nie tylko pracy związanej stricte ze sportem, ale i innych wykonywanych obowiązków, które wykorzystują nasze ciało i jego możliwości ruchowe w celach zarobkowych.
  • Odpowiednia technika ćwiczenia, wprowadzona zgodnie z zasadami dla jej wzorca ruchowego, pozwoli na generowanie znacznie większej siły, gdy wykonywane ćwiczenie będzie poprawne technicznie, niż w przypadku błędów, co jest chyba dość oczywiste.
  • Doskonalenie ciała. Dbanie o odpowiednio wykonywane zakresy ruchu czy o to, aby wykonywanie czynności dnia codziennego przebiegało optymalnie i wydajnie, jest ważnym elementem doskonalenia własnego ciała.
  • Zabezpieczenia stawów przed zużywaniem. Tego typu zagadnienie odnosi się również do wykorzystania elementów naszych stawów, które będą ulegały mniejszemu przeciążeniu i degeneracji, gdy odpowiednio będziemy wykonywać polecenia ruchowe, generowane przez nasz układ nerwowy. Organizm człowieka ma zaprojektowane stawy na 120 lat. To, jak będziesz z nich korzystał, wpływać będzie na ich kondycję i możliwości wysiłkowe.

Od czego zależą?

Funkcje motoryczne, ich rozwój i możliwości w kierunku ich kształtowania, zależą od takich czynników, jak:

  • wiek - różne potrzeby ruchowe, kształtowane są m.in. wraz z rozwojem człowieka
  • płeć - inne zakresy ruchowe będą posiadały kobiety, jak i inne ustawienia kątowe w stawach
  • predyspozycji kondycyjnych - czyli tego, czego w toku treningu się nauczyliśmy
  • predyspozycji demograficzno-kulturowych - związanych m.in. z budową ciała
  • predyspozycji wrodzonych - czyli tego, jakie zdolności posiadamy do uprawiania danego sportu czy zakresów ruchomości.

Podsumowanie

Wykonywanie odpowiednio wcześniej zaplanowanych funkcji ruchowych ma ogromne znaczenie z punktu widzenia doskonalenia sportowego. Odpowiednia technika treningowa, wykorzystanie uwarunkowań anatomicznych osoby trenującej, dają dużo większe możliwości wysiłkowe, które wpływać będą na indywidualny program treningowy sportowca. Należy mieć na uwadze, że podczas treningu wykorzystujemy nie tylko mocne strony, ale trzeba pamiętać również o kompensowaniu niedoskonałości, aby wprowadzić balans pomiędzy mocnymi i słabymi stronami.

Komentarze (0)