Kurkumina (diferuloilometan) jest jednym z najczęściej badanych środków, któremu przypisuje się działanie antynowotworowe. Żółto-pomarańczowy proszek kurkumowy to polifenol, który gromadzi się w kłączu Curcuma longa. Roślina była stosowana w medycynie chińskiej i indyjskiej. Na całym świecie rak żołądka jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów z powodu raka i piątym najczęstszym nowotworem złośliwym. Co roku zapada na niego ponad 1 mln osób, z tego 782 tysiące umierają. Jest jednym z najgorzej rokujących nowotworów.

Skąd się bierze rak żołądka?

Uważa się, że rak żołądka jest spowodowany różnymi czynnikami genetycznymi oraz wpływem środowiska i trybem życia (narażanie na czynniki rakotwórcze). Wpływ na jego powstawanie mają: zakażenie Helicobacter pylori, jedzenie żywności konserwowanej azotynami, palenie tytoniu, sięganie po alkohol, otyłość, promieniowanie i wywiad rodzinny (uwarunkowania genetyczne, np. grupa krwi A).

Ogromne znaczenie przypisuje się, chociażby, podaży soli w diecie, o czym pisałem tutaj: Dieta a rak żołądka. Skąd się bierze rak żołądka?

Dużą rolę w powstawaniu raka żołądka może odgrywać także stan zapalny, którego rolę w kancerogenezie odkryto dopiero w ostatnich kilkunastu latach. Stan zapalny jest powiązany z wieloma innymi typami nowotworów, a nawet z chorobami sercowo-naczyniowymi.

Obecnie istnieją ograniczone sposoby zapobiegania rakowi żołądka. Chociaż stosowanie aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może zmniejszyć ryzyko, ten rodzaj profilaktyki cechują duże skutki uboczne. Można łatwo spowodować perforację żołądka lub krwawienie z żołądka.

Czy kurkumina może pomóc?

Badania wykazały, że kurkumina może zmniejszać uszkodzenia błony śluzowej żołądka spowodowane przez niesteroidowe leki przeciwzapalne, uszkodzenie błony śluzowej żołądka u szczurów oraz uszkodzenie błony śluzowej żołądka spowodowane krwawieniem wywołanym stresem i zakażeniem Helicobacter pylori. Kurkumina wykazuje znaczące działanie przeciwzapalne i przeciwnowotworowe poprzez regulację metylacji DNA oraz wpływ na liczne szlaki sygnałowe.

Referencje:

Zhang W. i in. Curcumin's prevention of inflammation-driven early gastric cancer and its molecular mechanism https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674638422000314

Komentarze (0)