GW501516 (znany także, jako GW-501,516, GW1516 oraz GSK-516) jest agonistą jądrowego receptora PPAR δ (delta), który reguluje transkrypcję ponad 100 genów mających wpływ na metabolizm tkanek. W szczególności wpływa na utlenianie tkanki tłuszczowej oraz metabolizm mitochondriów. 

Badania nad GW501516 prowadziła firma GSK (GlaxoSmithKline). Zaprzestano nad nim prac oraz testów w bardzo wczesnej fazie, ponieważ może powodować raka.

Dodać należy, iż nie przeprowadzono badań u ludzi, lecz tylko na szczurach i myszach. Zresztą zwierzętom podawano bardzo wysokie dawki dochodzące do 30 mg / kg masy ciała (m.c.) dziennie (pierwsze 6 tygodni badań), następnie do 40 mg / kg m.c. w kolejnych 98 tygodniach (samce). Samicom podawano do 20 mg / kg m.c. dziennie przez cały okres 104 tygodni.

Stwierdzono występowanie guzów:

  • wątroby (dawki ≥ 10 mg na kg m.c. dziennie)
  • pęcherza moczowego (dawki 20 i 40 mg / kg m.c. dziennie)
  • tarczycy (gruczolak przy dawce ≥ 3 mg / kg m.c. dziennie oraz nowotwór przy dawce ≥ 20 mg / kg m.c. dziennie)
  • języka
  • żołądka
  • skóry
  • jajnika
  • macicy

W kolejnych latach potwierdzano pośrednie rakotwórcze oddziaływanie GW501516, np. udowodniono indukowaną środkiem ekspresję genów prozapalnych (co ma związek z kancerogenezą). Przy występującym nowotworze substancje działające, jako agoniści PPARδ, mogą zwiększać stan zapalny jelit. Niektórzy naukowcy sugerują, że GW501516 sprzyja śmierci komórek nowotworowych typu raka nosowo-gardłowego (aktywuje szlak zależy od kaspazy). Jednak prawdopodobnie, GW501516 w różny sposób oddziałuje na linie komórkowe pochodzące z różnych nowotworów. Np. naukowcy sugerują, iż ten środek korzystnie wpływa na rozwój komórek nowotworowych typów: HCT-116, SW480 (raka jelita grubego), HeLa (komórek raka szyjki macicy) i MCF-7 (raka piersi), i na dodatek sprzyja rozwojowi nowotworów, modyfikując metabolizm np. dotyczący wychwytu glukozy.

Nie ma odpowiedzi na pytanie, czy GW501516 jest bezpieczny dla człowieka. Nikt tego nie badał.

Z pewnością nie jest to suplement, tak jak sugerują niektórzy sprzedawcy np. z Allegro. Miał to być lek, jednak nie przeszedł wczesnej fazy testów. 

Referencje:

Danya Zhou “PPARδ agonist enhances colitis-associated colorectal cancer” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299918306459

JiajunDing  “Metformin inhibits PPARδ agonist-mediated tumor growth by reducing Glut1 and SLC1A5 expressions of cancer cells” https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299919303760

Gu, Linglan; Shi, Yi; Xu, Weimin; Ji, Yangyang “PPARβ/δ Agonist GW501516 Inhibits Tumorigenesis and Promotes Apoptosis of the Undifferentiated Nasopharyngeal Carcinoma C666-1 Cells by Regulating miR-206

The World Anti-Doping Code  “The 2015 Prohibited List”  International Standard” https://www.ingentaconnect.com/content/cog/or/2019/00000027/00000008/art00007

A. POKRYWKA, P. CHOLBINSKI, P. KALISZEWSKI, K. KOWALCZYK, D. KONCZAK, Agnieszka ZEMBROŃ-ŁACNY “Metabolic modulators of the exercise response: doping control Analysis of an agonist of the peroxisome proliferator-activated Receptor  (GW501516) and 5-aminoimidazole-4-carboxamide ribonucleotide (AICAR)” http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25179079

https://www.toxicology.org/pubs/docs/Tox/2009Tox.pdf “RAT CARCINOGENICITY STUDY WITH GW501516, A PPAR DELTA AGONIST”

http://www.weareforensic.co.uk/how-to-get-skinny-and-get-cancer-gw1516/

Pharmacol Res. Author manuscript; available in PMC 2016 Aug 2 Caloric restriction and exercise “mimetics”: ready for prime time? https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4970791/

Komentarze (0)