Boczne przyparcie rzepki jest to sytuacja, w której rzepka zaczyna pracować w sposób dysfunkcyjny, zaburzając pracę stawu rzepkowo-udowego. Zwiększa ona swój nacisk na kłykieć boczny kości udowej, co powiązane jest z jej nadmierny przesunięciem. Problem zaczyna się tworzyć, gdy dochodzi do tego duża objętość treningowa, a ruchy patologiczne są powtarzane z dużą częstotliwością. Pierwszymi objawami są dolegliwości bólowe, które nasilać się będą podczas powtarzających się ruchów wyprostnych kolana. Dalszymi konsekwencjami będzie powstanie stanu zapalnego i uszkodzeń stawu, co grozi koniecznością zrezygnowania z treningów.

  1. Przyczyny przyparcia rzepki
  2. Jak rozpoznać?
  3. Jak sobie radzić?

Przyczyny przyparcia rzepki

Główną przyczyną powstawania bocznego przyparcia rzepki jest zjawisko dysbalansu mięśniowego, jednak wpływ na jej prace mają również uwarunkowania anatomiczne, wynikające z ukształtowania stawu, a także samej rzepki.

Jeżeli mowa o zjawisku osłabienia mięśniowego, problem można rozwiązać, wzmacniając mięsień obszerny przyśrodkowy, którego zadaniem będzie "ściągnięcie" rzepki w kierunku centrum pracującego stawu. Jednak to może nie wystarczyć i zająć się trzeba będzie strukturami przykurczonymi. Rozluźnieniu trzeba więc poddać mięsień obszerny boczny, jak i pasmo biodrowo-piszczelowe.

Warto również zainteresować się mobilnością samego biodra i zakresem ruchomości, które może być ograniczone przez mięsień biodrowo-lędźwiowy, jak i prosty uda. Co więcej, cała grupa tylna, jak mięśnie kulszowo-goleniowe, może z kolei wpływać na rotację podudzia do wewnątrz, co będzie wpływało na zaburzenie mechaniki pracującej rzepki.

Jeżeli mowa o budowie anatomicznej, wyróżniamy takie ustawienia jak: wrodzone wysokie ustawienie rzepki, zmiany kształtu anatomicznego rzepki, boczne ustawienie rzepki poprzez jej przyczep, wydłużenie lub skrócenie więzadła, niedorozwój kości udowej-jej kłykci. Pamiętać należy, że na taki stan rzeczy również będzie miała wpływ miednica, jej ustawienie i ograniczenia w obrębie stawów biodrowych.

Objawy przyparcia

  • ból kolana w okolicach rzepki
  • ucieplenie i tkliwość
  • zmniejszenie ruchomości rzepki
  • nasilony ból podczas chodu po schodach
  • sztywność rzepki
  • chondromalacja
  • zmiany zwyrodnieniowe stawu kolanowego

Jak rozpoznać?

Przede wszystkim skorzystać trzeba z pomocy specjalisty, jakim jest lekarz ortopeda, jak i fizjoterapeuta, który w wyniku wywiadu przeprowadzonego z pacjentem, a także badań opartych na testach ruchomości rzepki, stwierdzi czy problem faktycznie ma podłoże związane z rzepką, czy też np. stawami biodrowymi. Czasem konieczne będzie wykonanie badania RTG w celu zobrazowania stawu i zmian zwyrodnieniowych, aby można było ocenić zakres uszkodzenia.

Ból kolana

Jak sobie radzić?

Leczenie bocznego przyparcia rzepki przebiega wg schematów wynikających z chorób przeciążeniowych. Oznacza to, że w pierwszej kolejności należy ograniczyć aktywność fizyczną i nadmierną eksploatację rzepki, zwłaszcza gdy będziemy mieli do czynienia ze stanami zapalnymi w jej obrębie.

Jeżeli stan zapalny jest dość mocno rozwinięty, zaleca się schładzanie miejsca bólu, ucieplenia, jak i utrzymywanie kończyny w górze, co ma przeciwdziałać ewentualnym obrzękom. Często w okresie tym przepisywane są leki z grupy NLPZ (niesteroidowych leków przeciwzapalnych). Jednak, jeżeli problem nie jest na tyle poważny, aby wspomagać się farmakologicznie, osobiście odradzałbym taką strategię.

Gdy stan zapalny jest wyciszony, a aktywność fizyczna nie sprawia bólu, stosuje się techniki relaksacji mięśni przykurczonych (obszerny boczny, pasmo biodrowo-piszczelowe, mięsień biodrowo-lędźwiowy, prosty uda, grupa kulszowo goleniowa), a wzmacnia mięsień osłabiony, w tym przypadku obszerny przyśrodkowy. Jest to kluczowe zagadnienie, jeżeli zależy nam na pełnym powrocie do zdrowia.

Trzecim elementem jest kontrola motoryczna i sprawdzenie wzorców ruchowych naszego ciała, upewnienie się, że podstawowa lokomocja i to, jak poruszamy się na co dzień, czy jaką technikę treningową stosujemy, nie wpływa na to, jak ustawiona jest rzepka. Jest to szalenie istotny element, gdyż wyeliminowanie błędnej mechaniki ruchu, będzie w stanie zapewnić nam optymalną pracę toru rzepki, co nie będzie przyczyniało się w przyszłości do powstawania po raz kolejny dolegliwości bólowych i konieczności wprowadzania przerwy.

Komentarze (0)