Witamina K jest znana jako czynnik niezbędny do krzepnięcia krwi, czynnik protrombinowy. Najbardziej znanym antagonistą witaminy K jest warfaryna, niestety bywa nadużywana przez przedstawicieli rozmaitych dyscyplin sportowych, ponieważ jest reklamowana w internecie jako bezpieczna. W rzeczywistości jest to jeden z bardziej niebezpiecznych leków, jeśli jest stosowany bez wskazań i nadzoru lekarza.

Czy witamina K może być korzystna w zwalczaniu insulinooporności?

Naukowcy przetestowali hipotezę, że suplementacja filochinonem przez 36 miesięcy poprawi insulinooporność u starszych mężczyzn i kobiet. Uczestnikami badania była grupa 355 starszych mężczyzn i kobiet bez cukrzycy w wieku 60-80 lat. Pierwszorzędowym wynikiem tego badania była insulinooporność mierzona za pomocą modelu oceny homeostazy (HOMA-IR) po 36 miesiącach. Jako drugorzędowe punkty końcowe zbadano insulinę i glukozę w osoczu na czczo.

Podawano 500 mikrogramów (μg) filochionu na dobę. Człowiek dorosły potrzebuje do 70 do 140 mikrogramów na dobę, czyli 0,00014 g dziennie. Niemniej braki witaminy K np. spowodowane brakiem tłuszczu w pożywieniu (niezbędnego do wchłaniania witamin K1 i K2), mogą powodować np. skazę krwotoczną, czyli skłonność do krwawień i krwawych wybroczyn.

Wyniki

Wpływ 36-miesięcznej suplementacji witaminą K na oporność insulinową różnił się w zależności od płci. Wskaźnik HOMA-IR był niższy wśród mężczyzn z grupy suplementacji w porównaniu z mężczyznami z grupy kontrolnej, po uwzględnieniu wyjściowej wartości HOMA-IR, BMI i zmiany masy ciała. Nie było statystycznie istotnych różnic w pomiarach wyników między grupami interwencyjnymi u kobiet.

Wnioski

Suplementacja witaminą K przez 36 miesięcy może zmniejszyć progresję insulinooporności u starszych mężczyzn.

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

Makiko Yoshida i in. Effect of Vitamin K Supplementation on Insulin Resistance in Older Men and Women https://care.diabetesjournals.org/content/31/11/2092.short

Wiesław Skrzypczak, Mariola Friedrich „Witaminy” Akademia Rolnicza w Szczecinie (1999 r.)

Komentarze (0)