Witamina C odgrywa znaczącą rolę jako antyoksydant, związek istotny dla zwalczania kortyzolemii (nadmierne podniesienie stężenia kortyzolu) oraz funkcjonowania układu odpornościowego. Wiele wskazuje na to, iż ma inne, liczne właściwości, które nie są znane większości ludzi.

  1. Wszechstronna rola witaminy C
  2. Witamina C, a zdolności poznawcze
  3. Witamina C, a Choroba Alzheimera
  4. Witamina C, a udar mózgu

Wszechstronna rola witaminy C

wirusy, witamina C

Witamina C przyczynia się do wzmocnienia obrony immunologicznej ustroju poprzez wspieranie różnych funkcji komórkowych zarówno wrodzonego, jak i nabytego układu odpornościowego. Witamina C ma wpływ na uszczelnienie bariery nabłonkowej, co chroni przed patogenami i przyczynia się do wychwytu związków utleniających, potencjalnie chroniąc w ten sposób ustrój przed stresem oksydacyjnym.

Witamina C gromadzi się w komórkach fagocytujących, takich jak neutrofile i może nasilać chemotaksję, fagocytozę, wytwarzanie reaktywnych form tlenu i ostatecznie zabijanie drobnoustrojów. Dlatego nieprzypadkowo wiąże się ją z odpornością i rozmaitymi funkcjami immunologicznymi.

Witamina C, a zdolności poznawcze

mózg, myślenie

Stwierdzono, że u ludzi w wieku od 66 do 90 lat stężenie witaminy C we krwi jest powiązane ze zdolnościami poznawczymi. Dodatkowo ustalono, że stężenia witaminy C we krwi były znacznie obniżone u osób starszych cierpiących z powodu różnego rodzaju demencji. W badaniu Nurses' Health długotrwała suplementacja witaminą C i E przed testami funkcji poznawczych była istotnie związana z lepszymi zdolnościami poznawczymi u kobiet w wieku 70–79 lat. Odnotowano wzrost wyników w testach proporcjonalny do czasu stosowania tych popularnych antyoksydantów.

Witamina C, a Choroba Alzheimera

U ludzi stężenia witaminy C we krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym (CSF) były związane z pogorszeniem funkcji poznawczych u pacjentów z Chorobą Alzheimera. Niskie stężenia witaminy C pozwalały przewidywać szybsze pogorszenie funkcji poznawczych w Chorobie Alzheimera.

Witamina C, a udar mózgu

W kilku szeroko zakrojonych badaniach epidemiologicznych na ludziach wykazało odwrotną zależność między stężeniem witaminy C we krwi a częstością występowania udaru mózgu, co sugeruje, że niedobór tej witaminy może być ważnym czynnikiem przyczyniającym się do rozwoju choroby.

Wiele wskazuje więc na to, iż witamina C nie jest tylko suplementem prozdrowotnym, rozpatrywanym jako wsparcie układu odpornościowego ustroju.

Referencje:

Hansen, S.N.; Tveden-Nyborg, P.; Lykkesfeldt, J. Does Vitamin C Deficiency Affect Cognitive Development and Function? Nutrients 2014, 6, 3818-3846. https://doi.org/10.3390/nu6093818

Carr, A.C.; Maggini, S. Vitamin C and Immune Function. Nutrients 2017, 9, 1211. https://doi.org/10.3390/nu9111211

Zawarte treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Starannie dbamy o ich merytoryczną poprawność. Niemniej jednak, nie mają one na celu zastępować indywidualnej porady u specjalisty, dostosowanej do konkretnej sytuacji czytelnika.
Komentarze (0)