Cytryniec chiński (Schisandra chinensis) można znaleźć np. w produkcie Good Trip z ALLNUTRITION. Ekstrakt charakteryzują właściwości przeciwzapalne, działa on na szlaki powiązane z cyklooksygenazami, podobnie jak aspiryna lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Jednak ciągle odkrywane są nowe właściwości rośliny.

W jednym z eksperymentów naukowcy podawali myszom tetrachlorometan (CCl4). Jest to silnie trujący dla zwierząt (i człowieka) związek. Następstwem ostrego zatrucia czterochlorkiem węgla – niezależnie od nasilenia objawów narkotycznych – jest uszkodzenie wątroby z żółtaczką oraz nerek z ich niewydolnością.

Myszom podawano codziennie 10, 20 lub 40 g ekstraktu z cytryńca chińskiego na kg masy ciała, doustnie, przez 42 dni przed zatruciem CCl4. Wg naukowców ekstrakt z  zawierał wyjątkowo dużo związków fenolowych, flawonoidów, w tym kwercetyny i hesperetyny, a one mogą wykazywać silne działanie przeciwutleniające.

good trip

ALLNUTRITION GOOD TRIP - zawiera ekstrakt z cytryńca chińskiego

Wyniki

  • podawanie ekstraktu znacząco zapobiegało wzrostowi stężeń ALT i AST przy ostrym uszkodzeniu wątroby,
  • odnotowano mniejsze wytwarzanie dialdehydu malonowego (MDA), a wzrosła aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i peroksydazy glutationowej (GSH-Px). Dialdehyd malonowy (MDA) to bardzo reaktywny związek o działaniu mutagennym. Powoduje uszkodzenia błon komórkowych oraz narusza struktury białkowe komórek, doprowadzając do ich wcześniejszego starzenia się. MDA  wykazuje  mutagenność wobec licznych komórek bakteryjnych i komórek ssaków, a ponadto jest kancerogenny dla szczurów.

Wniosek

Podawanie ekstraktu z cytryńca chińskiego wykazuje silne działanie przeciwutleniające i chroni wątrobę przed toksycznym uszkodzeniem wywołanym tetrachlorometanem. Działanie hepatoprotekcyjne (ochronne dla wątroby) ekstraktu może być związane z „wymiataniem” wolnych rodników, zwiększaniem aktywności przeciwutleniającej i hamowaniem peroksydacji lipidów.

Komentarz

Enzymatyczną barierę przeciwutleniającą tworzą enzymy,  takie jak dysmutaza ponadtlenkowa (SOD), katalaza (CAT),  peroksydaza  glutationowa  (GPx)  i  reduktaza  glutationowa  (GR). Wysiłek fizyczny jest związany z nasilonym oddychaniem, co powoduje, iż powstają większe ilości reaktywnych  form  tlenu  (RONS). Fizjologia człowieka Z. Traczyk, A. Trzebski: „Powstają one prawidłowo podczas oksydacji w łańcuchu odde­chowym w mitochondriach. W zdrowym organiz­mie są skutecznie rozkładane przez enzymy antyoksydacyjne, takie jak dysmutaza ponadnadtlenkowa (SOD), katalaza czy peroksydaza”.

Cytryniec chiński wydaje się więc nie tylko środkiem przeciwzapalnym, ale także wspomaga obronę antyoksydacyjną ustroju. Cytowane badanie zostało opublikowane na łamach „Food and Chemical Toxicology”, więc jest wiarygodne.

Referencje, badania, literatura:

Lian Yu Guoa i in. Anti-inflammatory effects of schisandrin isolated from the fruit of Schisandra chinensis Baill https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0014299908006869

Ni Cheng i in. Antioxidant and hepatoprotective effects of Schisandra chinensis pollen extract on CCl4-induced acute liver damage in mice https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0278691512008290

Dorota Ścibior, Hanna Czeczot Katalaza – budowa, właściwości, funkcje http://www.phmd.pl/api/files/view/1981.pdf

Anna Łukaszewicz-Hussain „Rola glutationu i enzymów z nim związanych w procesach  antyoksydacyjnych organizmu” http://www.imp.lodz.pl/upload/oficyna/artykuly/pdf/full/Luk10-05m-03.pdf

Marta Dąbrowska, Aleksandra Zielińska*, Izabela Nowak „Produkty utleniania lipidów jako potencjalny problem zdrowotny oraz analityczny”  http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-6eae0830-7559-480f-ae32-38002be8bbce/c/Dabrowska.pdf CHEMIK 2015

Emilia Grosicka-Maciąg „Biologiczne skutki stresu oksydacyjnego wywołanego działaniem pestycydów” http://www.phmd.pl/api/files/view/26165.pdf

Komentarze (0)