Otyłość to nie jest tylko problem estetyczny, powiązano ją z nowotworami, chorobami sercowo-naczyniowymi, cukrzycą, chorobami stawów, a nawet z rozmaitymi zaburzeniami poznawczymi. Według opublikowanych 5 lipca 2022 r. danych otyłość jest jednym z najważniejszych czynników ryzyka dla pojawienia się demencji.

Otyłość a ryzyko pojawienia się choroby Alzheimera i podobnych

Okazało się, że na szczycie modyfikowalnych czynników ryzyka choroby Alzheimera i pokrewnych znajduje się otyłość. Wyprzedziła brak wystarczającej aktywności fizycznej, która również jest powiązana z plagami dziesiątkującymi ludzi w XXI wieku. Brak wystarczającej aktywności fizycznej i niewłaściwa dieta sprzyjają pojawieniu się otyłości, a pośrednio wielu innych chorób.

alzheimer

Naukowcy w 2018 r. zebrali dane od 378615 respondentów w corocznym badaniu. Oceniano wpływ 8 modyfikowalnych czynników ryzyka: braku aktywności fizycznej, palenia, depresji, niskiego wykształcenia, cukrzycy, otyłości, nadciśnienia i utraty słuchu na ryzyko pojawienia się choroby Alzheimera i pokrewnych (ADRD). Około jedna trzecia przypadków ADRD była związana z kombinacją tych czynników, przy czym najbardziej widoczne były: otyłość występująca w średnim wieku, a następnie brak aktywności fizycznej i niski poziom wykształcenia. W 2011 roku najważniejszymi czynnikami ryzyka były brak aktywności fizycznej, depresja i palenie.

Mężczyźni wykazywali większy odsetek przypadków ADRD związanych z 8 czynnikami ryzyka niż kobiety. Nadmierna liczba przypadków ADRD spowodowana wszystkimi 8 modyfikowalnymi czynnikami ryzyka była stosunkowo wyższa wśród Indian amerykańskich i rdzennych mieszkańców Alaski, rasy czarnej i latynoskiej w porównaniu z osobami rasy białej i azjatyckiej. Otyłość w wieku średnim była najważniejszym modyfikowalnym czynnikiem ryzyka dla Indian amerykańskich i Indian Alaski, rasy czarnej i białej, podczas gdy dla osób rasy azjatyckiej najważniejszy był brak aktywności fizycznej, a dla osób pochodzenia latynoskiego niski poziom wykształcenia.

Wnioski z badań naukowych

Komentarz: coraz częściej naukowcy sugerują, iż Choroba Alzheimera to cukrzyca typu 3. Coraz więcej dowodów sugeruje, że zarówno Chorobę Alzheimera (AD), jak i cukrzycę typu 2 (T2D) łączy wiele podobnych cech patologicznych. AD jest scharakteryzowana jako zaburzenie metabolizmu glukozy w mózgu.

Proces bardzo przypomina stan insulinooporności charakterystyczny dla T2D (glukoza na czczo powyżej 126 mg/dl) i stanu przedcukrzycowego (u takich osób glukoza na czczo mieści się pomiędzy 100 mg/dl, a 126 mg/dl). Insulinooporność w mózgu jest silnie powiązana z dwiema znaczącymi patologicznymi cechami AD, odkładaniem blaszek amyloidowych i zmianami włókienkowymi. Naukowcy sugerują, że insulinooporność w mózgu znacząco ułatwia powstawanie Choroby Alzheimera, a rozwój AD sprzyja pogłębianiu zaburzeń związanych z cukrzycą typu 2.

Referencje:

Slomski A. Obesity Is Now the Top Modifiable Dementia Risk Factor in the US JAMA. 2022;328(1):10. doi:10.1001/jama.2022.11058

Candasamy M. Type 3 diabetes (Alzheimer's disease): new insight for promising therapeutic avenues https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32208408/

https://rcin.org.pl/Content/69742/PDF/Choroba%20Alzheimera,%20mechanizm%20powstawania%20zmian%20neuropatologicznych.pdf

Komentarze (1)
M-ka

Ciekawe. Mój ojciec nie miał dużej nadwagi, ale jadł dużo cukru i miał problemy z pamięcią od względnie wczesnego wieku (ok 40 lat).

0