Szafran (Crocus sativus L.) jest używany jako przyprawa ze względu na swoje właściwości smakowe. Ponadto wykazuje działanie antyutleniające, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, przeciwmiażdżycowe, przeciwcukrzycowe. Czy może być stosowany jako naturalny antydepresant?

Jak często występuje depresja?

W jednym z badań spośród 41344 pacjentów ambulatoryjnych depresję lub symptomy depresji wykazywało 27% badanych. Najczęściej takie zaburzenia wykazywali pacjenci z poradni otolaryngologicznych (53,0%), dermatologicznych (39,0%) i neurologii (35,0%). Analizy podgrup wykazały, że rozpowszechnienie depresji i objawów depresyjnych w różnych specjalnościach wahało się od 17,0% do 53,0%. W populacji ogólnej duża depresja (Major Depressive Disorder – MDD) występowała u 6,8% badanych w 1998 r. i u 8% w 2004 r. Inni naukowcy podają, iż MDD dotyka w ciągu życia od 11 do 15% populacji. Inne rodzaje depresji mogą dotykać nawet 9,5% populacji (10,6% w 1998 r. i 8,4% w 2004 r.) Jest to groźna choroba, niejednokrotnie zagrażająca życiu.

szafran

Czy szafran może pomóc w leczeniu depresji?

Przeprowadzono kilka randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych w celu oceny skuteczności szafranu (Crocus sativus), w leczeniu łagodnej i umiarkowanej depresji. Oceniano skuteczność szafranu w leczeniu depresji, w porównaniu z placebo lub rutynowo stosowanymi lekami przeciwdepresyjnymi. Uwzględniono jedynie randomizowane badania kliniczne kontrolowane placebo lub substancją czynną z udziałem pacjentów cierpiących na łagodną, lub umiarkowaną depresję i stosujących farmakologiczne dawki szafranu doustnie. Do analizy jakościowej włączono jedenaście badań z randomizacją, a dziewięć połączono do analizy statystycznej. W jedenastu badaniach stosowano dawkę 30 mg ekstraktu szafranu dziennie, a w jednym 100 mg dziennie.

Wyniki:

  1. Według przeprowadzonej metaanalizy badań naukowych (dowód o największej wadze w hierarchii badań naukowych) szafran ma istotny wpływ leczenie depresji,
  2. Szafran (C. sativus) był lepszy od placebo w leczeniu łagodnej do umiarkowanej depresji i wcale nie musi być gorszy od leków przeciwdepresyjnych z grupy SSRI (fluoksetyna, citalopram).

Podsumowanie

Dostępne dane z randomizowanych, kontrolowanych klinicznych badań potwierdzają, że szafran jest znacznie skuteczniejszy niż placebo i nie gorszy od testowanych leków przeciwdepresyjnych.

Komentarz: stosowanie szafranu nie powinno zastąpić kontaktu z lekarzem, bo depresja to ciężka choroba, która może zagrażać życiu. 

Literatura:

Wang J. Prevalence of depression and depressive symptoms among outpatients: a systematic review and meta-analysis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5640125/

Czerwińska A., Pawłowski T. Cognitive dysfunctions in depression – significance, description and treatment prospects http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_3_2020/453Czerwinska_PsychiatrPol2020v54i3.pdf

Hawthorne G. Depression prevalence: is it really increasing? https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18612864/

Tóth B. i in. The Efficacy of Saffron in the Treatment of Mild to Moderate Depression: A Meta-analysis https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/html/10.1055/a-0660-9565

Komentarze (0)