Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) to przewlekła choroba autoimmunologiczna charakteryzująca się przewlekłym stanem zapalnym stawów, często wywołującym obrzęki. Najbardziej dotknięte są stawy dłoni, nadgarstków i stóp. Choroba ta może prowadzić do bólu, sztywności i deformacji stawów, a także do powikłań takich jak bezsenność, lęk i depresja. RZS jest częstsze u kobiet i wymaga ciągłego leczenia.

  1. Tradycyjne chińskie nauki ziołolecznicze
  2. Charakterystyka kurkumy
  3. Działanie kurkumy
  4. Przegląd i meta-analiza badań
  5. Dawkowanie kurkumy i kurkuminy

Tradycyjne chińskie nauki ziołolecznicze

tradycyjne chińskie zioła - kurkuma

Profil bezpieczeństwa terapii

W zwalczaniu RZS stosuje się leki przeciwbólowe, terapię fizyczną, a czasem chirurgię. Powszechne leki łagodzą objawy i spowalniają postęp choroby, ale mogą powodować skutki uboczne. Tradycyjne chińskie nauki ziołolecznicze również okazują się mieć potencjał w kierunku zwalczania objawów RZS, z jednoczesnym lepszym profilem bezpieczeństwa.

Charakterystyka kurkumy

Kurkuma, będąca byliną wieloletnią z rodziny Zingiberaceae, należy do rodzaju Curcuma. To roślina charakterystyczna dla tropikalnych klimatów, wywodząca się ze wschodu Azji. Od setek lat wykorzystywana była przez lokalnych mieszkańców do zarówno celów kulinarnych, jak i prozdrowotnych.

Jej najważniejszym składnikiem chemicznym jest kurkumina, która wykazuje szerokie spektrum działania farmakologicznego, w tym właściwości antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwnowotworowe, przy jednocześnie niewielkim ryzyku działań niepożądanych. Poprzednie badania wykazały, że kurkumina i inne kurkuminoidy obecne w kurkumie mogą skutecznie chronić przed wieloma przewlekłymi chorobami, hamując reakcje zapalne, m.in. obniżając poziom lipidów we krwi oraz poprawiając poziom cukru we krwi.

Działanie kurkumy

reumatyzm

Szczególnie istotne jest działanie kurkuminy w kontekście hamowania reakcji zapalnych, co może przekładać się na zmniejszenie objawów, takich jak ból i obrzęk. W ostatnich latach odkryto, że kurkumina może łagodzić niektóre objawy w chorobach autoimmunologicznych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów i zapalne choroby jelit.

Rosnąca rozpoznawalność działania kurkuminy

Badacze skupiają się na dokładnym określeniu skuteczności, bezpieczeństwa oraz potencjalnych ścieżek terapeutycznych wykorzystujących te związki. Dzięki tym badaniom kurkumina staje się coraz bardziej rozpoznawalna jako obiecująca substancja w terapii przewlekłych stanów zapalnych i autoimmunologicznych, otwierając nowe możliwości pomocy dla osób cierpiących na te dolegliwości.

Przegląd i meta-analiza badań

W ramach badania przeglądowego dotyczącego skuteczności kurkumy i kurkuminy w RZS przeanalizowano sześć publikacji obejmujących w sumie 539 pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów. Ocena stanu uwzględniała różne parametry, takie jak szybkość opadania erytrocytów (ESR), białko C-reaktywne (CRP), ogólny poziom białka, wskaźnik aktywności choroby (DAS), czynnik reumatoidalny (RF), skala analogowa bólu (VAS), liczba bolesnych stawów (TJC) oraz liczba obrzękniętych stawów (SJC). W grupie pacjentów, którzy otrzymywali kurkuminę, zaobserwowano istotne zmiany w porównaniu z grupą kontrolną, szczególnie w zakresie wskaźników ESR, DAS28, SJC oraz TJC.

rozmowa z lekarzem

Co stwierdzono?

Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że suplementacja kurkuminą wykazuje korzystny wpływ na proces zwalczania reumatoidalnego zapalenia stawów. Zastosowanie tego związku przyczyniło się do poprawy poziomów markerów stanu zapalnego oraz ogólnych objawów klinicznych u pacjentów. Z uwagi na obiecujące wyniki, w przyszłości wskazane jest przeprowadzenie dalszych, obszerniejszych randomizowanych badań kontrolowanych, które pozwolą na pełniejszą ocenę wpływu kurkuminy na pacjentów z reumatoidalnym zapaleniem stawów.

Wskaźnik

Efekt (średnia różnica w danej skali)

ESR

-29,47

DAS

-1,20

SJC

-5,33

TLC

-6,33

Tabela: Wyniki szybkości opadania erytrocytów (ESR), wskaźnika aktywności choroby (DAS), liczby obrzękniętych i bolesnych stawów (SJC i TLC).

Dawkowanie kurkumy i kurkuminy

W ramach profilaktyki zdrowotnej zalecane dawki kurkuminy zazwyczaj mieszczą się w przedziale od 200 mg do 1000 mg na dzień. Jednakże sama kurkumina ma ograniczoną biodostępność, co oznacza, że organizm ma trudności z jej wchłanianiem i wykorzystaniem. W związku z tym wiele suplementów kurkuminy jest wzbogacanych o piperynę, czyli aktywny składnik czarnego pieprzu. Piperyna znacząco zwiększa absorpcję kurkuminy, co oznacza, że nawet mniejsze dawki kurkuminy mogą być bardziej efektywne, gdy są przyjmowane razem z piperyną. Badania wykazały, że piperyna może zwiększyć biodostępność kurkuminy nawet o 2000%.

Źródła:

Kou H, Huang L, Jin M, He Q, Zhang R, Ma J. Effect of curcumin on rheumatoid arthritis: a systematic review and meta-analysis. Front Immunol. 2023 May 31;14:1121655. doi: 10.3389/fimmu.2023.1121655. PMID: 37325651; PMCID: PMC10264675.

Zawarte treści mają charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny. Starannie dbamy o ich merytoryczną poprawność. Niemniej jednak, nie mają one na celu zastępować indywidualnej porady u specjalisty, dostosowanej do konkretnej sytuacji czytelnika.
Komentarze (0)