Czy aplikacja zainstalowana na telefonie może pomóc walczyć z cukrzycą typu 2? 

Badanie kliniczne przeprowadzone w Singapurze obejmowało 305 osób dorosłych z cukrzycą typu 2 i wskaźnikiem masy ciała (BMI) 23 lub wyższym, którzy znali język angielski i mieli dostęp do smartfona. Uczestnicy zostali zrekrutowani między 3 października 2017 r. a 9 września 2019 r. i zostali losowo przypisani (1:1; stratyfikowani według płci, wieku i BMI) do grup interwencyjnych (99 uczestników) lub kontrolnych (105 uczestników). Wszyscy uczestnicy otrzymywali porady dotyczące diety i aktywności fizycznej podczas początkowej wizyty u dietetyka. Część dodatkowo korzystała z aplikacji na smartfony, aby śledzić wagę, dietę, aktywność fizyczną i stężenie glukozy we krwi, a następnie komunikowali się z dietetykami przez 6 miesięcy.

Uczestnicy przydzieleni do grupy interwencyjnej byli zobowiązani do korzystania z aplikacji przez 6 miesięcy, aby śledzić zmiany wagi dwa razy w tygodniu oraz dietę i aktywność fizyczną codziennie, a także regularnie komunikować się z dietetykami za pośrednictwem aplikacji. Uczestnicy interwencji wybierali cel w postaci redukcji masy ciała od 3% do 10%, w zależności od indywidualnych preferencji, i byli zachęcani do osiągnięcia zindywidualizowanych celów dotyczących spożycia kalorii (w tym węglowodanów) oraz właściwej, minimalnej aktywności, czyli pokonywania 10 000 kroków dziennie. Dostarczono im również glukometr (Abbott Laboratories) do pomiaru stężenia glukozy we krwi na czczo i ustalania glikemii poposiłkowej przez 2 dni w tygodniu. Filmy edukacyjne trwające około 3 minut każdy były przekazywane uczestnikom co tydzień za pośrednictwem aplikacji w ciągu pierwszych 3 miesięcy.

Wyniki po 6 miesiącach

  1. W porównaniu z grupą kontrolną uczestnicy korzystający z aplikacji na smartfonie osiągnęli znacznie większą redukcję masy ciała (odnotowano spadek o 3,6 kg w porównaniu do 1,2 kg u osób, które tylko otrzymały porady dotyczące diety i aktywności fizycznej)
  2. W grupie stosującej aplikację odnotowano wysoki spadek stężenia glikozylowanej hemoglobiny (pokazuje, jakie było stężenie glukozy w ostatnich 2-3 miesiącach, czyli obrazuje, czy dana osoba radzi sobie z kontrolowaniem cukrzycy). Zmiana stężenia HbA1c była dwukrotnie większa w grupie stosującej aplikację mobilną w porównaniu do grupy kontrolnej, która nie korzystała z takiego programu!
  3. 23,3% użytkowników aplikacji zmniejszyło ilość leków przeciwcukrzycowych i tylko 5,4% w grupie kontrolnej,
  4. Największy zysk aplikacja dała osobom mającym wysokie stężenie glikozylowanej hemoglobiny, odnotowano spadek HbA1c wynoszący aż 1,8% (dla porównania 1% w grupie kontrolnej).
  5. Stwierdzono również różnice na korzyść interwencji (stosowania aplikacji mobilnej) w zakresie poprawy glikemii na czczo, rozkurczowego ciśnienia krwi i stosowania się do zmian w diecie.

Wnioski

Interwencja dotycząca stylu życia oparta na aplikacji mobilnej była bardziej skuteczna dla wspomagania redukcji masy ciała i poprawy glikemii u dorosłych Azjatów z cukrzycą typu 2, w porównaniu ze zwykłą opieką i poradami dietetyków oraz lekarzy.

Referencje, badania, literatura:

Su Lin Lim i in. Effect of a Smartphone App on Weight Change and Metabolic Outcomes in Asian Adults With Type 2 DiabetesA Randomized Clinical Trial JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2112417. doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.12417

Komentarze (0)