Nutri-Score to system oceniania żywności na podstawie potencjału prozdrowotnego i wartości odżywczej poszczególnych produktów. Jego założenia wydają się słuszne, gdyż niska świadomość społeczna dotycząca wpływu doboru pokarmu na stan zdrowia najprawdopodobniej jest jedną z przyczyn globalnej epidemii otyłości. Niestety system Nutrii-Score ma swoje ograniczenia i nie jest akceptowany przez wszystkich specjalistów w dziedzinie dietetyki. Często wręcz podejrzewa się, że za systemem tym stoi spisek gigantów produkcji żywności mający na celu wymuszenie pewnych zachowań konsumenckich.

Ocena produktów spożywczych Nutri-Score

Autorzy Nutri-Score stworzyli go po to, aby ułatwić dietetycznym laikom ocenienie swojej dotychczasowej diety, lub przemyślenie kolejnych zakupów. System ten kategoryzuje produkty spożywcze, nadając im literę oraz kolor. Za najzdrowsze uznaje się pokarmy oznaczone jako A w kolorze zielonym, natomiast produktom najbardziej szkodliwym autorzy nadali literę E oraz kolor czerwony.

Według tego rankingu produkty z grupy A należy spożywać najczęściej i w największych ilościach, natomiast te, które oznaczono literą E, powinny raczej sporadycznie pojawiać się w jadłospisach. Za główne kryterium oceny w Nutri-Score przyjmuje się zawartość kalorii, tłuszczy nasyconych, cukrów prostych oraz soli.

Wady Nutri-Score

Francuski system oceniania żywności Nutri-Score budzi sprzeciw wielu specjalistów. Powstała nawet koalicja kilku państw europejskich, która za cel obrała sobie zdyskredytowanie i zaprzestanie używania Nutri-Score w oznaczaniu żywności w Europie. Jest to 7 państw Europy Południowej i Południowo-Wschodniej, jednak ostatnio do „bojkotu” tego systemu oceniania produktów spożywczych dołączyła również Holandia.

Niestety Nutri-Score ma poważne niedociągnięcia merytoryczne. Jedną z głównych wad jest to, że za pomocą jednej skali porównywane są zarówno produkty spożywcze, jak i napoje. Kolejnym poważnym niedociągnięciem jest zbyt algorytmiczne podejście do oceny.

Podejście takie może u osób nieznających podstaw dietetyki zaburzać postrzeganie takich produktów, jak oleje roślinne, orzechy czy owoce. „Obrywa się” w tym rankingu również wyrobom mleczarskim, czy mięsom, podczas gdy dobrze oceniane są np. kolorowe napoje bez cukru. Nie bierze się tutaj pod uwagę korzystnych dla zdrowia związków zawartych w żywności, takich jak, chociażby wielonienasycone kwasy tłuszczowe, czy błonnik. System Nutrii-Score nie uwzględnia również stylu życia i całokształtu diety konsumentów, a także sposobu obróbki kulinarnej danego produktu.

Zastosowania systemu Nutri-Score

Sposób oceniania produktów spożywczych Nutri-Score wydaje się być kiepskim narzędziem do nauczania prawidłowego odżywiania. Można się nim jednak posłużyć w przypadkach osób ze skrajnie złymi nawykami żywieniowymi, które nawet nie robią same zakupów, a planują zacząć. Pamiętać jednak należy, że samo oznakowanie produktów spożywczych na niewiele się zda, jeśli nie pójdzie za nim wyczerpujące wyjaśnienie.

Komentarze (1)
lodzianin1

Kolejna bzdura ,ciekawe kiedy wyczerpią pomysły na nazwy swoich wymysłów zamieniając jedzenie z zielonego talerza na niebieski talerz i wtedy będzie blue diet %

0