Prawie wszyscy pacjenci z chorobami wątroby, zwłaszcza z zaawansowaną chorobą wątroby, wykazują pewne oznaki niedożywienia, w tym niedobory minerałów i witamin. Głównym trendem zdrowotnym w Stanach Zjednoczonych jest znaczny wzrost stosowania medycyny komplementarnej i alternatywnej (CAM), w tym suplementów diety i środków ziołowych. Jakie środki mogą mieć znaczenie dla wątroby? Czy witamina E jest jednym z nich?

Witamina E, a niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

Jedno z najczęściej cytowanych badań dotyczących witaminy E dotyczyło dzieci z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby (ang. nonalcoholic steatohepatitis; NASH) leczonych witaminą E przez 4–10 miesięcy. Podawano od 400 do 1200 IU witaminy E dziennie i monitorowano aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferazy alaninowej). Pięciu z 11 pacjentów wykazało znaczną poprawę stężeń ALT przy najniższej dawce (400 IU witaminy E na dobę), u kolejnych czterech konieczne było podawanie 800 IU na dobę, a u 2 osób 1200 IU na dobę.

witamin E

W innym randomizowanym badaniu wzięto pod lupę 28 dzieci z NASH leczonych witaminą E. Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do grup instruktażu żywieniowego lub instruktażu żywieniowego z suplementacją witaminą E (400 IU dziennie przez 2 miesiące; dalej 100 IU dziennie przez 3 miesiące) i byli obserwowani przez 5 miesięcy. Wykazano, że witamina E skutecznie zmniejsza i normalizuje aktywność enzymów wątrobowych u dzieci z NASH.

Witamina E, a wirusowe zapalenie wątroby

W kilku eksperymentach wykazano korzyści terapeutyczne z leczenia witaminą E u pacjentów z przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby typu C. 17 osób otrzymywało 500 mg witaminy E na dobę, przez 3 miesiące. U osób z najwyższą aktywnością aminotransferazy alaninowej po suplementacji witaminą E stwierdzono spadek.

W innym badaniu z udziałem 23 podawano 800 IU dziennie witaminy E przez 12 tygodni. Jedenastu z 23 pacjentów wykazało znaczne zmniejszenie ALT i AST w porównaniu z poziomami sprzed leczenia. Poprawa szybko zanikała po przerwaniu terapii i została ponownie osiągnięta, gdy ponownie włączono suplementację witaminą E.

Komentarz

Liczne badania wskazują na korzyści ze stosowania witaminy E, niemniej przy współwystępowaniu chorób wątroby należy skonsultować tę kwestię z lekarzem.

Piśmiennictwo:

Hanje A.J. The Use of Selected Nutrition Supplements and Complementary and Alternative Medicine in Liver Disease https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4239999/

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (0)