Witamina D pełni wiele istotnych funkcji w ustroju człowieka postrzega się ją raczej jako hormon, a nie witaminę. Naukowcy badali, czy suplementacja witaminą D ma związek z ryzykiem śmierci z różnych przyczyn.

Niedobór witaminy D jest silnie powiązany z występowaniem różnych skutków zdrowotnych, w tym ryzykiem śmierci z jakiejkolwiek przyczyny.


Co ustalono na podstawie badań?

Metaanaliza Cochrane z 2014 r. wykazała, iż przy podawaniu witaminy D3 spada o 7% ryzyko śmierci ze wszystkich przyczyn, a o 13% zmniejsza się śmiertelność z powodu raka.

Wyniki metaanalizy z wykorzystaniem danych indywidualnych uczestników przeprowadzonej przez Gakscha i wsp., obejmującej prawie 17 000 osób, wykazały silny związek między niskim stężeniem 25(OH)D (obrazuje stężenie witaminy D w ustroju człowieka) a zwiększonym ryzykiem śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny.

Aspelund in. sugerują, iż istnieje związek przyczynowy między niedoborem witaminy D a zwiększoną śmiertelnością z jakiejkolwiek przyczyny. Jednak pomimo kohorty liczącej więcej niż 10 000 uczestników, była ona nadal zbyt słaba, aby potwierdzić związek przyczynowy.

W pracy Yu Zhang i in. uwzględniono 50 badań z łącznie 74 655 uczestnikami. Wg tego opracowania witamina D miała niewielkie znaczenie dla śmiertelności ze wszystkich przyczyn, śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych, jednak suplementacja witaminą D średnio o 15% zmniejszyła ryzyko zgonu z powodu raka.

Źródła:

Karin Amrein i in. Vitamin D deficiency 2.0: an update on the current status worldwide https://www.nature.com/articles/s41430-020-0558-y??&crsi=6624969233&cicada_org_src=healthwebmagazine.com&cicada_org_mdm=direct

Yu Zhang i in. Association between vitamin D supplementation and mortality: systematic review and meta-analysis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6689821/

Komentarze (0)