Nie ma pewności czy podawanie witaminy D zapobiega infekcjom koronawirusem-2, jednak przeprowadzając metaanalizy badań naukowcy odkryli kilka ciekawych zależności:

  • pacjenci z COVID-19 częściej mają niskie stężenie witaminy D, w porównaniu do grup, które nie chorują z powodu koronawirusa-2
  • z 42 pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową spowodowaną COVID-19, leczonych na specjalnym oddziale, aż osiemdziesiąt jeden procent miało hipowitaminozę D. Analiza statystyk przeżycia wykazała, że po 10 dniach hospitalizacji pacjenci z ciężkim niedoborem witaminy D byli narażeni na 50% prawdopodobieństwo zgonu, podczas gdy ci z wyższym stężeniem witaminy D byli narażeni na 5% ryzyko zgonu
  • w metaanalizie badań niedobór witaminy D był związany ze zwiększonym o 43% ryzykiem wystąpienia COVID-19
  • stosowanie witaminy D w trakcie COVID-19 było istotnie związane ze zmniejszeniem liczby śmierci lub przyjęć do oddziałów intensywnej terapii
  • witamina D zmniejsza ryzyko niekorzystnego przebiegu choroby wywołanej koronawirusem-2. Analiza podgrup wykazała, że suplementacja witaminy D wiązała się z poprawą wyników klinicznych tylko u pacjentów otrzymujących lek po diagnozie COVID-19, a nie u tych, którzy otrzymali witaminę D przed diagnozą.


Wnioski

Potrzebne są dalsze badania, aby ocenić wpływ suplementacji witaminy D na kliniczne nasilenie i rokowanie u pacjentów z COVID-19. Wiele badań sugeruje, iż niedobór witaminy D jest skorelowany z większym ryzykiem infekcji, cięższym przebiegiem i gorszymi skutkami zdrowotnymi infekcji SARS-COV-2. Z kolei inne grupy naukowców nie potwierdzają potencjalnego związku między stężeniami 25(OH)D (markera stężeń witaminy D) a ryzykiem ciężkiej infekcji i śmiertelności COVID-19. Potrzebne są randomizowane badania, aby udowodnić korzystną rolę witaminy D w zapobieganiu ciężkim reakcjom w trakcie COVID-19 lub śmierci.

Referencje, badania, literatura:

R. Pal Vitamin D supplementation and clinical outcomes in COVID-19: a systematic review and meta-analysis https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-021-01614-4

Nanyang Liu i in. Low vitamin D status is associated with coronavirus disease 2019 outcomes: a systematic review and meta-analysis https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S120197122032600X

G. E. Carpagnano i in. Vitamin D deficiency as a predictor of poor prognosis in patients with acute respiratory failure due to COVID-19 https://link.springer.com/article/10.1007/s40618-020-01370-x?fbclid=IwAR2rpQH9Ufn9ECOo-e9XjqdVKkbRBVqH046rhyPeAAF87ZuZkNquvqFn98

Claire E. Hastie, Jill P. Pell & Naveed Sattar Vitamin D and COVID-19 infection and mortality in UK Biobank https://link.springer.com/article/10.1007/s00394-020-02372-4

Komentarze (2)
M-ka

Profilaktycznie, żeby to sprawdzić w realu, nikt nie poleca badań na poziom wit.D we krwi albo chociaż w przypadku starszych. ludzi, chociaż wysyłają tony makulatury, żeby się testować i szczepić. Byłoby to za proste, gdyby potwierdzili zależność.

0
M-ka

P.S. Widziałam w przychodni plakat zalecający czarnej mniejszości etnicznej, żeby się zaszczepić, co im szkodziło dopisać, żeby sprawdzili czy nie są podatni na infekcje ze względu na niedobór wit. D i że taki związek jest b. prawdopodobny?
Dopiero jak umrą, to będą kręcić cyferkami za pieniądze podatników i może coś ustalą, podpierając się mglistymi danymi o poziomie wit.D we krwi z ostatniego dziesięciolecia badanych...
Jeśli ktoś myśli, że oni cokolwiek robią, to nie w tym kierunku, żeby pomóc ludziom.

0