Wiemy, iż osoby nieaktywne, a szczególnie nietrenujące siłowo mogą tracić masę mięśniową wraz z postępującym wiekiem, z powodu nieaktywności fizycznej, w skrajnych przypadkach z powodu choroby nowotworowej.

Pacjenci z nowotworami a utrata masy

U pacjentów z nowotworami:

  • odnotowuje się utratę masy mięśniowej
  • trening siłowy przeciwdziała utracie masy mięśniowej
  • trening siłowy prowadzony bez nadzoru nie sprzyja budowaniu masy mięśniowej
  • nadzór ekspercki wydaje się mieć kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przyrostu mięśni

Zanik mięśni wywiera negatywny wpływ na toksyczność leczenia (np. chemioterapię) i mniej korzystne rokowanie w przypadku raka. Trening siłowy wydaje się obiecującym rozwiązaniem stosowanym do przeciwdziałania utracie masy mięśniowej.

Okazało się, że w porównaniu do osób niećwiczących grupy interwencyjne wykazują przewagę pod względem ilości nabytej beztłuszczowej masy ciała, o ok. 0.85 kg. Ponadto w określonych warunkach grupy treningu zwiększyły masę beztłuszczową (np. mięśnie) o 0.51 kg, a kontrolne straciły 0.59 kg.

Wnioski

Trening oporowy może przeciwdziałać utracie masy mięśniowej u pacjentów z rakiem. Zwłaszcza gdy trening jest nadzorowany.

Referencje, badania, literatura:

Maximilian Koeppel i in. Muscle hypertrophy in cancer patients and survivors via strength training. A meta-analysis and meta-regression https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1040842821001591

Komentarze (0)