Od wielu lat obserwuje się spadkowy trend, jeśli chodzi o liczbę chorób wywoływanych przez patogeny, natomiast równie szybko rośnie liczba chorób szeroko nazywanych „chorobami cywilizacyjnymi”. Wraz ze wzrostem zachorowalności na tego typu dolegliwości wzrasta również, w uprzemysłowionych społeczeństwach, śmiertelność z tego powodu.

Dla przykładu 1 na 6 zgonów w Stanach Zjednoczonych jest wywoływanych przez nadciśnienie tętnicze. Nadciśnienie jest dodatkowo głównym czynnikiem rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego, przewlekłej choroby nerek, a także głównym czynnikiem ryzyka wystąpienia niepełnosprawności na świecie. Nic więc dziwnego, że lekarze starają się z nim walczyć. 

W przypadku osoby chorej na nadciśnienie lekarze bardzo często zalecają wykonywanie aerobowej aktywności ruchowej (np. spaceru). 

Podpowiedzi są różne, czasem poleca się wykonywanie jej w sposób ciągły przez minimum 30 minut, a czasem lepsze rezultaty uzyskuje się, dzieląc ten czas na kilka (np.3) sesji, wykonywanych w ciągu całego dnia. 

Badanie naukowe

streching

Naukowcy kanadyjscy postanowili sprawdzić, czy inna aktywność ruchowa - stretching - nie sprawdzi się lepiej, jeśli chodzi o obniżanie ciśnienia krwi. 

W badaniu wzięło udział 40. (łącznie) mężczyzn i kobiet, którzy charakteryzowali się lekko podwyższonym ciśnieniem krwi lub nadciśnieniem w pierwszym stopniu zaawansowania. Średnia wieku wynosiła około 61 lat. Eksperyment prowadzono przez 8 tygodni. Osoby w grupie wykorzystującej stretching wykonywały 21 ćwiczeń rozciągających. Pozostali uczestnicy maszerowali przez 30 minut. 

Wnioski 

We wnioskach możemy przeczytać, że:

  • stretching w większym stopniu przyczynił się do obniżenia ciśnienia krwi,
  • marsz zaowocował większym zmniejszeniem obwodu talii, głównie poprzez większe wydatkowanie energii. 

Końcowy wniosek: najlepiej wykorzystywać zarówno aktywność aerobową, jak i ćwiczenia rozciągające.

Bibliografia - link do badania:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33338988/ 

Ko J, Deprez D, Shaw K, Alcorn J, Hadjistavropoulos T, Tomczak C, Foulds H, Chilibeck PD. Stretching is Superior to Brisk Walking for Reducing Blood Pressure in People With High-Normal Blood Pressure or Stage I Hypertension. J Phys Act Health. 2020 Dec 18:1-8. doi: 10.1123/jpah.2020-0365. Epub ahead of print. PMID:

Komentarze (0)