Niektórzy naukowcy twierdzą, iż COVID zabił nawet trzykrotnie więcej ludzi, niż to się oficjalnie podaje. Oficjalne statystyki mówią o 5-6 mln osób, wg statista.com na 21 marca 2022 na świecie odnotowano 6.1 mln zgonów z powodu COVID. Niedocenianym wpływem epidemii jest zwiększone spożycie alkoholu etylowego.

Alkohol a pandemia 

Wyniki prac naukowych sugerują, że spożycie alkoholu i związane z nim szkody wzrosły w pierwszym roku pandemii COVID-19. Badania wykazały wzrost spożycia alkoholu w celu radzenia sobie ze stresem, większą ilość przeszczepów w przypadku alkoholowej choroby wątroby oraz zwiększoną liczbę wizyt na oddziałach ratunkowych związaną ze skutkami nadużywania alkoholu. Naukowcy przeanalizowali dane dotyczące śmiertelności, aby ocenić, czy liczba zgonów związanych z alkoholem wzrosła również podczas pandemii w USA.

upojenie alkoholowe

Wyniki analizy

Liczba zgonów związanych z alkoholem w USA wzrosła w latach 2019–2020 (z 78927 do 99017) [względna zmiana o 25,5%].

Odnotowano 18,8% wzrost liczby zgonów ze wszystkich przyczyn (z ~2.8 mln do ~3.35 mln).

Zgony związane z alkoholem stanowiły w USA 2,8% wszystkich zgonów w 2019 roku i 3,0% w 2020 roku.

Największy wzrost liczby zgonów w USA wystąpił w grupach wiekowych 25-34 oraz 35-44 lata. Wzrost wskaźników był podobny w przypadku kobiet i mężczyzn.

Liczba zgonów z przyczyn związanych z alkoholowymi chorobami wątroby wzrosła z 24106 do 29504 (22,4%), a liczba zgonów z powodu zaburzeń psychicznych i behawioralnych związanych z piciem alkoholu wzrosła z 11261 do 15211 (o 35,1%).

Liczba zgonów spowodowanych przedawkowaniem opioidów (USA od dekady zmaga się z epidemią nadużywania opioidów) z udziałem alkoholu jako przyczyny wzrosła z 8503 do 11969 (40,8%). Liczba zgonów, w których alkohol przyczynił się do przedawkowania, zwłaszcza syntetycznych opioidów innych niż metadon (np. fentanylu), wzrosła z 6302 do 10032 (59,2%).

Podsumowanie

Ilość zgonów związanych z piciem alkoholu zwiększyła się o około 25% między 2019 a 2020 rokiem, pierwszym rokiem pandemii COVID-19. Wskaźniki rosły również przed pandemią, ale wolniej (2,2% średnia roczna zmiana procentowa między 1999 a 2017 rokiem). Wzrost wskaźnika zgonów związanych z alkoholem w 2020 r. przewyższył wzrost śmiertelności z jakiejkolwiek przyczyny, który wyniósł 16,6%.

Komentarz

Alkohol jest niezwykle twardym narkotykiem i jest mu bliżej do heroiny, niż do konopi indyjskiej (która jak na ironię losu jest u nas nielegalna, mimo iż jest wielokrotnie mniej szkodliwa od palenia tytoniu czy picia alkoholu).

Literatura:

White A.M. i in.Alcohol-Related Deaths During the COVID-19 Pandemic doi:10.1001/jama.2022.4308

Komentarze (1)
Bull

https://youtu.be/lk3dzgOp_Iw 

0