N-acetylocysteinę (NAC), jeszcze można kupić jako suplement diety, mimo iż bliżej jej do bycia lekiem. Dowodem słuszności tego twierdzenia może być skuteczność stosowania doustnej N-acetylocysteiny jako antidotum na zatrucie paracetamolem. 

Badanie naukowe

Wzięto pod uwagę 11 195 przypadków podejrzenia przedawkowania paracetamolu. 2 540 osób z tej grupy otrzymało 140 mg doustnej N-acetylocysteiny na kilogram masy ciała, a po kilku godzinach kolejną dawkę 70 mg na kilogram masy ciała. 

Wyniki

  • toksyczność dla wątroby odnotowano u 6,1% osób, gdy NAC rozpoczęto podawać co najwyżej po 10 h od przedawkowania paracetamolu. Dla porównania, groźniejsze skutki dla wątroby odnotowano u 26,4% osób, gdy podawanie NAC rozpoczęto w oknie trwającym od 10 h do 24 h po przedawkowaniu acetoaminofenu,
  • najpóźniej zastosowana kuracja NAC (od 16 h do 24 h po przedawkowaniu acetaminofenu) spowodowała, iż wątroba została uszkodzona aż u 41% osób

Podawana w ciągu  8h od spożycia acetaminofenu N-acetylocysteina działała ochronnie, niezależnie od początkowego stężenia paracetamolu w osoczu. Nie było różnicy w wynikach, czy N-acetylocysteinę rozpoczęto podawać od razu i w oknie do 4h po spożyciu acetoaminofenu, czy w oknie od 4 h do 8 h po podaniu paracetamolu, ale skuteczność zmniejszała się wraz z rosnącym opóźnieniem wdrożenia kuracji NAC.

Wśród 2 540 pacjentów odnotowano 11 zgonów (0,43%). W 9 śmiertelnych przypadkach wątroba była uszkodzona jeszcze przed rozpoczęciem podawania N-acetylocysteiny, na co wskazywały wyniki badań krwi. Paracetamol nie spowodował zgonów wśród pacjentów, u których terapię N-acetylocysteiną rozpoczęto nie później niż w ciągu 16 h.

Wnioski

Naukowcy doszli do wniosku, że leczenie N-acetylocysteiną należy rozpocząć w ciągu 8 h od przedawkowania acetaminofenu, ale efekty terapii mogą być zauważalne nawet po 24 h od przedawkowania paracetamolu.

Referencje: Martin J. Smilkstein i in. Efficacy of Oral N-Acetylcysteine in the Treatment of Acetaminophen Overdose https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJM198812153192401

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (0)