Testosteron jest prohormonem, z którego powstaje np. estradiol czy DHT. W ostatnich 20 latach odkryto wiele funkcji, jakie pełni estradiol w ustroju mężczyzny. Okazuje się, że ilość podskórnej tkanki tłuszczowej jest skorelowana ze stężeniem estradiolu.

Naukowcy od dawna wiedzą, iż  związane z wiekiem wskaźniki zachorowalności i umieralności z powodu choroby wieńcowej (CHD) są wyższe u mężczyzn niż u kobiet. Testosteron i estrogen to główne hormony płciowe, a badania wykazały, że odgrywają one ważną rolę w zdrowiu i chorobie sercowo-naczyniowej.

Badanie

W jednym z badań zmierzono stężenie testosteronu i estrogenów u u 102 mężczyzn z chorobą wieńcową i 45 z grupy kontrolnej. Próbki krwi pobrano od pacjentów, a testosteron i estrogen w osoczu zmierzono metodą ELISA.

Wyniki

Mężczyźni z chorobą niedokrwienną serca mieli mniej testosteronu i estrogenu w porównaniu do grupy kontrolnej.

Wniosek

Niskie stężenie testosteronu i estrogenu koreluje z chorobą wieńcową.


Komentarz

Naukowcy sądzą, że niedobór estrogenu i testosteronu jest związany z chorobą wieńcową, która prowadzi do zawału serca u mężczyzn. W terminologii angielskiej używa się terminu w dosłownym tłumaczeniu choroba tętnic wieńcowych (ang. Coronary Artery Disease, czyli CAD). Choroba  wieńcowa nazywana jest również  chorobą  niedokrwienną  serca. Jest to zespół objawów polegających na niedostatecznym dostarczaniu tlenu i substancji odżywczych przez tętnice wieńcowe do serca. Choroba wieńcowa polega na przewlekłym zwężeniu ściany tętnic, przy czym mięsień sercowy nie otrzymuje dostatecznej ilości tlenu wymaganej dla prawidłowej pracy. Najczęściej jest spowodowana zmianami miażdżycowymi. Przyczynami miażdżycy mogą być: przewlekły stan zapalny w ustroju (wagę tego parametru podkreśla się w ostatnich kilkunastu latach), nieprawidłowy lipidogram, zmiany związane z wiekiem, niska aktywność fizyczna, nieprawidłowa dieta, zwiększone ciśnienie krwi, podniesione stężenie homocyteiny, cukrzyca, otyłość, stan prozakrzepowy (terapia hormonalna, używanie SAA).

Niektórzy naukowcy sądzą, że suplementacja testosteronem i estrogenami może nie tylko zapobiegać chorobom kości, ale także chorobie wieńcowej. Jednak z samej swoje natury testosteron może mieć negatywny wpływ na ciśnienie krwi, ryzyko zakrzepowe (wpływ na czynniki krzepnięcia, hematokryt, płytki krwi), profil lipidowy, stężenie glukozy, stan zapalny, więc nie wiadomo, czy jego podawanie jest opłacalne. U kobiet hormonalną terapię zastępczą powiązano z rakiem, testosteron i SAA też są obarczone ryzykiem powstawanie raka.

Referencje, badania, literatura:

Rafał Gołdyn Choroba wieńcowa –przyczyny, czynniki ryzyka, leczenie farmakologiczne i inwazyjne https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/7059/Goldyn_Rafal_Choroba_wiencowa_przyczyny_czynniki_ryzyka_leczenie_farmakologiczne_i_inwazyjne_13nn_2016.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Mansoureh Bajelan The Effect of Low Testosterone and Estrogen Levels on Progressive Coronary Artery Disease in Men https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6844610/

Aldons J. Lusis Atherosclerosis https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2826222/

Komentarze (0)