Wszechstronność zastosowań kreatyny

Wielokrotnie wspominałem, iż kreatyna nie jest tylko suplementem diety dla osób, które chcą „przypakować”, sprawdzi się również jako antykatabolik i anabolik podczas redukcji tkanki tłuszczowej. Przyda się zawodnikom sportów walki, którzy niekoniecznie muszą dążyć do wzrostu muskulatury, ze względu na kategorie wagowe.

Suplementacja kreatyną u osób starszych i po udarze

Kreatyna przydaje się także do ochrony mięśni po przymusowym unieruchomieniu, osobom w podeszłym wieku. Kreatyna jest gromadzona nie tylko w mięśniach, ale również w mózgu, a to nie jest przypadek. Okazało się, że suplementacja kreatyną wpływa korzystnie na funkcje poznawcze. Oto jeszcze jeden przykład nietypowego zastosowania kreatyny.

Celem badania było zbadanie skutków treningu siłowego i suplementacji kreatyną u osób po udarze. Według szacunków WHO liczba udarów mózgu w krajach Europy prawdopodobnie wzrośnie z 1,1 miliona rocznie w 2000 r. do ponad 1,5 miliona rocznie w 2025 r., wyłącznie z powodu zmian demograficznych (starzenia się społeczeństw).

Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do jednej z dwóch grup: kreatyny lub placebo. Suplementację stosowano podczas 10 tygodni prowadzenia treningu siłowego. Dokonano oceny składu ciała (beztłuszczowa tkanka i masa tłuszczowa), przyrost obwodów mięśni, siły mięśni (maksymalnie 1 powtórzenie), funkcjonalnej zdolności wysiłkowej (test 6-minutowego marszu, Berg Balance Scale; BBS), funkcji poznawczych oraz odczuwanego lęku i depresji.

Wyniki eksperymentu naukowego

  • Odnotowano poprawę wyciskania nogami, wyciskania leżąc.
  • Wzrosły obwody bicepsów, poprawiła się funkcjonalna zdolność wysiłkowa, poprawiły się zdolności poznawcze.
  • Odnotowano zmniejszenie się symptomów depresji.
  • Grupa kreatyny znacząco zwiększyła dystans pokonywany w teście 6-minutowego marszu, nie odnotowano poprawy w grupie placebo.
  • Dziesięć tygodni treningu miało pozytywny wpływ na siłę i wielkość mięśni, równowagę, funkcje poznawcze i depresję.
  • Suplementacja kreatyną znacząco poprawiła zdolności wysiłkowe osób po udarze.

Dlatego nie należy postrzegać tego suplementu jako narzędzia dla pakerów, kreatyna ma wszechstronne zastosowanie.

Referencje:

Butchart, Sara; Candow, Darren G.; Forbes, Scott; Mang, Cameron; Gordon, Julianne; Ko, Jongbum; Deprez, Dalton; Chilibeck, Phil; and Ditor, David (2022) Effects of Creatine Supplementation and Progressive Resistance Training in Stroke Survivors International Journal of Exercise Science: Vol. 15 : Iss. 2, Pages 1117 - 1132. Available at: https://digitalcommons.wku.edu/ijes/vol15/iss2/15

Truelsen T. i in. Stroke incidence and prevalence in Europe: a review of available data https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16796582/

Komentarze (0)