Choroba Parkinsona i inne parkinsonizmy należą do najczęstszych po chorobie Alzheimera chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego. Choroba Parkinsona charakteryzuje np. spowolnieniem ruchów, drżeniem, zaburzeniami postawy, sztywnością mięśni.

Kofeina jest prawdopodobnie najczęściej przyjmowaną, aktywną farmakologicznie substancją na świecie. Występuje w napojach (kawa, herbata, napoje bezalkoholowe), suplementach diety, w produktach zawierających kakao lub czekoladę oraz w lekach. Naukowcy starali się ustalić, czy konsumpcja kofeiny jest związana z występowaniem choroby Parkinsona.

Analiz badań naukowych

Przeprowadzono analizę danych zebranych podczas 30-letniej obserwacji 8004 mężczyzn pochodzenia japońskiego pochodzenia (w wieku 45-68 lat) włączonych do programu Honolulu Heart Program w latach 1965-1968.

 Wyniki

  • u 102 mężczyzn zidentyfikowano chorobę Parkinsona
  • częstość występowania choroby Parkinsona spadała konsekwentnie wraz ze wzrostem spożycia kawy
  • odnotowano 10,4 przypadków wystąpienia choroby Parkinsona na 10000 osobolat u mężczyzn, którzy nie pili kawy i tylko 1,9 przypadków na 10000 osobolat u mężczyzn, którzy pili co najmniej 793 g na dobę
  • podobne zależności zaobserwowano w przypadku całkowitego spożycia kofeiny i stosowania kofeiny pochodzących ze źródeł innych niż kawa

Spożycie coraz większych ilości kawy wiązało się również z niższym ryzykiem wystąpienia choroby Parkinsona u mężczyzn, niezależnie czy palili tytoń, czy nie. Zależność między kofeiną a chorobą Parkinsona pozostawała niezmieniona przez spożycie mleka i cukru.

Wnioski

Wyniki badania wskazują, że większe spożycie kawy i/lub kofeiny z innych źródeł wiąże się ze znacznie mniejszą częstością występowania choroby Parkinsona. Wydaje się, że efekt ten jest niezależny od palenia tytoniu. Dane sugerują, że mechanizm ten jest związany ze spożyciem kofeiny, a nie z innymi składnikami odżywczymi zawartymi w kawie.

Referencje, badania, literatura:

G. Webster Ross Association of Coffee and Caffeine Intake With the Risk of Parkinson Disease

https://podyplomie.pl/wiedza/neurologia/088,zespol-i-choroba-parkinsona

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (0)