Białka serwatkowe są jednymi z najbardziej uniwersalnych środków na rynku, nadają się do stosowania nawet u nastolatków, a przede wszystkim u młodych dorosłych, osób w średnim i podeszłym wieku. Szczególne zastosowanie znajdują u osób podejmujących wytężoną aktywność fizyczną, niekoniecznie związaną z „przerzucaniem żelaza” (siłownią).

Odżywki białkowe a niedożywienie i nowotwory

W jednym z badań oceniano wpływ suplementacji białkiem serwatkowym niedożywionych pacjentów z zaawansowanym nowotworem poddawanych chemioterapii. Biorąc pod uwagę, iż większość z nas prędzej czy później może spotkać choroba nowotworowa (po prostu związana z wiekiem i dłuższą ekspozycją na szkodliwe czynniki), tego rodzaju badania są cenne, aby wiedzieć, co robić w przyszłości. Celem tego badania była ocena korzyści z suplementacji izolatem białka serwatkowego (WPI) w połączeniu z poradnictwem żywieniowym u niedożywionych pacjentów z zaawansowanym nowotworem, poddawanych chemioterapii.

166 niedożywionych pacjentów losowo przydzielono do grup:

  • poradnictwa żywieniowego
  • poradnictwa żywieniowego i suplementacji WPI (20 g dziennie) przez 3 miesiące


Oceniano m.in. kąt fazowy, parametr ustala się na podstawie wartości rezystancji i reaktancji uzyskanych za pomocą analizy impedancji bioelektrycznej. Biologiczne znaczenie kąta fazowego nie jest w pełni zrozumiałe, ale jest on uważany za wskaźnik zdrowia komórek. Wartość kąta fazowego ściśle koreluje z masą komórkową ciała (BCM). Wyższa wartość kąta fazowego koreluje z lepszym funkcjonowaniem komórek.

Wyniki

  • kąt fazowy wzrósł bardziej w grupie izolatu białka serwatkowego, w porównaniu z samym poradnictwem żywieniowym
  • suplementacja WPI spowodowała również poprawę beztłuszczowej i całkowitej masy ciała oraz wzrost siły mięśni
  • odżywka białkowa zmniejszała również ryzyko toksyczności chemioterapii

Podsumowanie

U niedożywionych pacjentów z zaawansowanym rakiem poddawanych chemioterapii, 3-miesięczna suplementacja WPI spowodowała poprawę składu ciała, siły mięśni, masy ciała i zmniejszenie toksyczności chemioterapii.

Referencje, badania, literatura:

Emanuele Cereda i in. Whey protein isolate supplementation improves body composition, muscle strength, and treatment tolerance in malnourished advanced cancer patients undergoing chemotherapy https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cam4.2517

http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/images/PP_6_2017/1121Ma%C5%82eckaMassalska_PsychiatrPol2017v51i6.pdf

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (0)