Nowotwory są jedną z głównych przyczyn śmierci w krajach rozwiniętych. W 2019 r. rak był drugą po chorobach serca najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych. W 2019 r. odnotowano 599 601 zgonów z powodu raka: 283 725  wśród kobiet i 315 876 wśród mężczyzn.

Czy witamina D może przedłużać życie chorym na raka?

Tak sugerują wyniki niektórych badań. Czy suplementacja witaminą D3 w dużych dawkach wydłuża czas przeżycia bez progresji choroby po dodaniu do standardowej chemioterapii u pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jelita grubego?

W tym randomizowanym badaniu klinicznym fazy 2 wzięło udział 139 pacjentów z zaawansowanym lub przerzutowym rakiem jelita grubego. Wszyscy pacjenci otrzymywali chemioterapię w postaci koktajlu: 5-fluorouracylu, leukoworyny (pięciowodnego folinianu wapnia), oksaliplatyny i bewacyzumabu.

Obok chemioterapii, pacjenci zostali losowo przydzieleni do grup:

  • 8000 IU dziennie witaminy D3 (2 x po 4000 IU), później 4000 IU dziennie
  • 400 IU dziennie witaminy D3 (1 × 400 IU + 1 x placebo)

Kapsułki witaminy D3 (4000 IU i 400 IU) i placebo wyglądały identycznie i zostały wyprodukowane przez Pharmavite LLC.


Wyniki

Leczenie chemioterapią i suplementacją wysoką dawką witaminy D3 (8000 IU i dalej 4000 IU) w porównaniu z chemioterapią i standardową dawką witaminy D3 (400 IU) skutkowało przeżyciem wolnym od progresji wynoszącym 13 miesięcy w porównaniu z 11 miesięcy. Ponadto osoby, które miały wysokie stężenia witaminy D (wyjściowo, przed chemioterapią) żyły 32.6 miesiąca, w porównaniu do 24.5 miesiąca dla osób mających najniższe stężenia 25-hydroksywitaminy D.

Naukowcy sugerują, iż wysokie dawki witaminy D3 mogą mieć znaczenie przy niektórych rodzajach nowotworów. To nie znaczy, że witamina D może zastąpić konwencjonalne leczenie, bo na razie żadne witaminy nie są w stanie zastąpić chemioterapii, radioterapii czy interwencji chirurgicznej.

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

Kimmie Ng i in. Effect of High-Dose vs Standard-Dose Vitamin D3 Supplementation on Progression-Free Survival Among Patients With Advanced or Metastatic Colorectal CancerThe SUNSHINE Randomized Clinical Trial https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2730112

https://www.cdc.gov/cancer/dcpc/research/update-on-cancer-deaths/index.htm

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (0)