Zespół jelita drażliwego (IBS) dotyczy nawet 11% osób na całym świecie. Dane mogą różnić się, ze względu na zastosowane kryteria diagnostyczne. Zaledwie około 30% osób z tego rodzaju dolegliwościami skonsultuje się z lekarzem. IBS charakteryzuje się przewlekłym bólem brzucha, dyskomfortem w obrębie jamy brzusznej, zaburzonym rytmem wypróżnień, zmienionym funkcjonowaniem jelit, wzdęciami. Tego rodzaju objawy towarzyszą często SIBO, czyli zespołowi przerostu bakteryjnego jelita cienkiego (ang. small intestinal bacterial overgrowth). SIBO często współwystępuje z IBS.

Czy witamina D może mieć wpływ na zespół jelita drażliwego?

W badaniach obserwacyjnych zasugerowano związek między stężeniem witaminy D a objawami IBS. Naukowcy dokonali systematycznego przeglądu i metaanalizy w celu zbadania klinicznego wpływu suplementacji witaminą D na nasilenie objawów IBS i wskaźniki jakości życia. Do metaanalizy włączono łącznie 685 pacjentów z ośmiu badań.

Wyniki

  • Suplementacja witaminą D znacząco poprawiła funkcjonowanie pacjentów z zespołem jelita drażliwego, zmniejszała nasilenie objawów IBS.
  • Zaobserwowano również poprawę jakości życia.

Wnioski

Suplementacja witaminą D może wspomagać leczenie pacjentów z IBS. Tego rodzaju terapia jest bezpieczna. Konieczne są dalsze randomizowane, kontrolowane badania w celu potwierdzenia efektów terapeutycznych witaminy D.

Czy warto stosować witaminę D?

Ze względu na powszechnie występujące niedobory jesienią, zimą i wczesną wiosną, suplementacja witaminą D jest zalecana, niezależnie czy ktoś ma IBS, SIBO czy też nie. W wątpliwych przypadkach najpierw skonsultuj się z lekarzem, jednak według danych z ostatnich dekad, tylko znaczące przedawkowanie witaminy D może być groźne dla zdrowia.

Niestety, wiele osób z kręgu szamaństwa XXI wieku sugeruje, iż podawanie kilka tysięcy razy większych dawek witaminy D, niż jest to zalecane, przynosi korzyści zdrowotne. Nie ma na to żadnych dowodów. Witamina D jest bardziej hormonem niż witaminą i nie należy stosować więcej niż 2000-4000 IU dziennie. Ewentualnie w laboratorium można ustalić stężenie witaminy D w ustroju i wg uzyskanych wyników planować suplementację.

Referencje:

Houe Chong R.I. i in. Vitamin D supplementation for irritable bowel syndrome: A systematic review and meta-analysis https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jgh.15852

Stachowska E. i in. Żywienie w zaburzeniach mikrobioty jelitowej, Wydawnictwo PZWL 2021 r.

Canavan C. i in. The epidemiology of irritable bowel syndrome https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24523597/

Komentarze (1)
M-ka

Bardzo ciekawe. Być może alergie i nietolerancje pokarmowe nabywane rzekomo "z wiekiem" też mają z tym jakiś związek, bo często dorosły tryb życia powoduje rzadsze przebywanie na słońcu.

0