Choroba Parkinsona zaliczana jest do chorób neurodegeneracyjnych, czyli procesów zwyrodnienia komórek nerwowych. W skrócie, komórki nerwowe nie pracują tak, jak powinny. Szacuje się, że około 1 osoba (powyżej 60. roku życia) na 100, niestety zachoruje na tę chorobę. Ten fakt czyni chorobę Parkinsona drugą co do częstotliwości występowania na świecie chorobą neurodegeneracyjną. 

Wśród najłatwiejszych do rozpoznania objawów choroby Parkinsona wymienia się:

Parkinson choroba drżenie rąk

Te wszystkie objawy prowadzą między innymi do utrudnień w wykonywaniu podstawowych czynności codziennych tj.: 

  • jedzenie, 
  • ubieranie się, 
  • przemieszczanie itd.

Jednak choroba Parkinsona to nie tylko objawy związane z osłabieniem działania aparatu ruchu. Do objawów tej choroby niezwiązanych z motoryką, część naukowców zalicza występowanie zaparć. Tego typu dolegliwości mogą występować z reguły wiele lat przed wystąpieniem typowych objawów choroby Parkinsona. Ten fakt może łączyć występowanie choroby Parkinsona z nieprawidłowym działaniem układu trawiennego.

Zespół amerykańskich naukowców postanowił sprawdzić, czy istnieje związek między mikrobiomem (bakteriami) układu trawiennego a chorobą Parkinsona. W tym celu zbadali skład flory bakteryjnej zamieszkującej wyrostek robaczkowy osób zdrowych i chorych. 

Do niedawna wyrostek robaczkowy uznawany był za organ szczątkowy, jednak nowe doniesienia wskazują na to, że odgrywa on niebagatelną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Wyrostek robaczkowy to dodatkowo miejsce bardzo bogate w różnorodną florę bakteryjną, której skład może się znacząco różnić od flory bakteryjnej odbytnicy. Dodatkowo mikrobiom wyrostka robaczkowego wykazuje działanie m.in. zasiedlające na jelito grube. Zmiany zatem w mikrobiomie wyrostka robaczkowego mogą mieć wpływ na skład bakterii jelitowych obecnych w kale. A wszyscy wiemy, jakie znaczenie odgrywa poprawnie działający mikrobiom jelitowy na zdrowie organizmu, w tym i naszego mózgu. 

We wnioskach amerykańskich naukowców czytamy, że choroba Parkinsona jest związana ze zmianami w składzie mikrobiomu jelitowego. 

Wydaje się zatem, że odpowiednia dbałość o właściwy mikrobiom jelit może mieć również wpływ na rozwój choroby Parkinsona. 

Bibliografia - link do badania:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33406628/ 

Li P, Killinger BA, Ensink E, Beddows I, Yilmaz A, Lubben N, Lamp J, Schilthuis M, Vega IE, Woltjer R, Pospisilik JA, Brundin P, Brundin L, Graham SF, Labrie V. Gut Microbiota Dysbiosis Is Associated with Elevated Bile Acids in Parkinson's Disease. Metabolites. 2021 Jan 4;11(1):29. doi: 10.3390/metabo11010029. PMID: 33406628; PMCID: PMC7823437.

Komentarze (0)