Już dawno naukowcy ustalili, iż podwyższone stężenie insuliny może świadczyć o poważnej chorobie (guz insulinowy, Zespół Cushinga, akromegalia, otyłość, nietolerancja galaktozy lub fruktozy). We wstępnej fazie cukrzycy typu 2 organizm reaguje na test tolerancji glukozy (polega na podawaniu określonej ilości glukozy) wzrostem wytwarzania insuliny – fachowo określa się to jako nadmierną odpowiedź insulinową.

Jeśli ktoś ma rano wysokie stężenie glukozy, to źle. Jeszcze gorzej, jeśli komuś towarzyszy podwyższone stężenie insuliny. Jeśli insuliny jest za dużo, to może być wytwarzana w patologiczny sposób (guz) lub nie działa tak, jak powinna na tkanki docelowe (i w odpowiedzi na wspomniane zjawisko trzustka produkuje większe ilości insuliny, w sposób kompensacyjny).

Insulina a rak piersi

Rak piersi jest często spotykany. Według statystyk jest na drugim miejscu zaraz za rakiem płuc. O ile nowotwory płuc cechuje wysoka śmiertelność i bardzo kiepsko rokują, o tyle rak piersi jest groźny, ale zabija o wiele mniej kobiet. Niemniej to, że nie występuje na samym początku listy, wcale nie oznacza, że nie zabija setek tysięcy osób rocznie. W dużej mierze jego występowanie jest skorelowane z wiekiem. Wiek powyżej 65 lat prawie sześciokrotnie  zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi u kobiet, zgodnie z danymi epidemiologicznymi, a 50% przypadków raka piersi występuje u kobiet w wieku od 50 do 69 lat.

Według naukowców wysokie stężenia insuliny na czczo mogą być niezależnym czynnikiem ryzyka, sugerującym złe wyniki leczenia u kobiet z rakiem piersi.

Badanie naukowe

Naukowcy z Uniwersytetu w Toronto, kierowani przez dr Pamelę Goodwin, obserwowali przez 10 lat 535 kobiet z rakiem piersi i badali związek między stopniem zaawansowania raka piersi a stężeniem insuliny. Mierzono stężenie insuliny na czczo, aby uniknąć wahań poposiłkowych.

Wyniki

Naukowcy zauważyli, że kobiety z najwyższym stężeniem insuliny ośmiokrotnie częściej umierały w okresie 10-letniej obserwacji w porównaniu do grupy pań z najniższym stężeniem insuliny. Z grupy z wysokim stężeniem insuliny tylko 70% kobiet nadal żyło po 7 latach badania, w porównaniu z 95% z grupy o normalnym stężeniu insuliny.

Co więcej, osoby z wysokim poziomem insuliny były czterokrotnie bardziej narażone na przerzuty i nawroty choroby. Chociaż wiele kobiet biorących udział w badaniu było otyłych, a otyłość sama w sobie wiąże się zarówno z większym ryzykiem raka piersi, jak i insulinoopornością, w tym badaniu sam poziom insuliny okazał się niezależnym czynnikiem ryzyka raka piersi. Dr Goodwin powiedziała, że niektóre kobiety o normalnej wadze w badaniu miały również wysoki poziom insuliny i że dla nich również rokowanie było gorsze.

Jak insulina jest powiązana z rakiem?

Nie jest całkowicie zaskakujące, że insulina może mieć związek z rakiem piersi. Chociaż zazwyczaj uważa się, że insulina jest związana z cukrzycą i pozwala kontrolować poziom cukru we krwi. Jest ona również komórkowym czynnikiem wzrostu. Wcześniejsze badania wykazały, że powierzchniowy receptor insuliny na komórkach raka piersi różni się od receptora normalnych komórek. Wysoki poziom insuliny, sam lub w połączeniu z uszkodzonymi receptorami insuliny, może sprzyjać nowotworom.

Wnioski

Chociaż potrzebne są dalsze badania w celu potwierdzenia i wyjaśnienia roli insuliny w raku piersi, pacjentki z rakiem piersi i wysokim stężeniem insuliny mogą zmniejszyć ryzyko poprzez zmiany w diecie i aktywność fizyczną, w celu obniżenia poziomu insuliny.

Czy warto brać berberynę?

Moim zdaniem warto kupić berberynę, zanim lobby farmaceutyczne zarezerwuje ją wyłącznie dla aptek. Dlaczego? Ponieważ berberyna to bardziej lek niż suplement diety. Berberyna ma wpływ na oporność insulinową, a więc pośrednio także na zespół metaboliczny i stan przedcukrzycowy. Kong i in. badali mechanizm molekularny oddziaływania berberyny. Wykazali, iż jej podawanie zmniejsza stężenie glukozy na czczo (FBG) i insuliny w surowicy na czczo (FSI), zwiększa mRNA receptora insuliny (InsR) i wrażliwość na insulinę.

W badaniach Dong HU. i wsp. wykazano, iż u ludzi podawanie 1-1,5 g berberyny dziennie miało silny wpływ na obniżenie HbA1c (glikozylowanej hemoglobiny). Krwinki czerwone mają okres życia szacowany na 120 dni, dlatego glikowana (glikozylowana) hemoglobina jest użytecznym testem pokazującym długookresową glikemię w ustroju człowieka (w największym uproszczeniu można by powiedzieć, iż jest to średnie stężenie glukozy w ostatnich 2-3 miesiącach). Berberyna zmniejsza stężenie cukru we krwi, a wtedy potrzeba mniej insuliny do jego transportu.

berberyna

Podsumowując badania naukowe

Wydaje się, iż berberyna będzie miała wpływ na stężenie insuliny i pośrednio wpłynie na obniżenie ryzyka śmierci u kobiet, które mają raka piersi.

Referencje, badania, literatura:

Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.3322/caac.21492

Deborah Josefson High insulin levels linked to deaths from breast cancer https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1118103/

Xiaojun Feng i wsp. „Berberine in Cardiovascular and Metabolic Diseases: From Mechanisms to Therapeutics” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6485276/

Yin J., Gao Z., Liu D., Liu Z., Ye J. Berberine improves glucose metabolism through induction of glycolysis. The American Journal of Physiology—Endocrinology and Metabolism. 2008;294(1):E148–E156. doi: 10.1152/ajpendo.00211.2007.

Informacje zawarte w artykułach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są poradą lekarską, a stosowanie ich w praktyce powinno za każdym razem być konsultowane z lekarzem pierwszego kontaktu lub lekarzem specjalistą.
Komentarze (1)
olo927

Potwierdzam sam stosuje robiłem wyniki badań przed i po jakims czaise od dorzucenia jest mega poprawa

0