Choroby układu krążenia mogą wynikać ze stosowania niewłaściwej diety (bogatej w tłuszcze trans, sól, cukry proste itd.), braku aktywności fizycznej, stosowania określonych leków (np. indukujących nadciśnienie). Mogą mieć też źródło genetyczne.

Czy aktywność fizyczna może przeciwdziałać?

Naukowcy postanowili zbadać wpływ regularnego treningu fizycznego u osób z podwyższoną podatnością genetyczną rozwoju chorób układu krążenia (np. choroby wieńcowej czy migotania przedsionków).

Badania obserwacyjne wykazały odwrotne powiązania między sprawnością fizyczną, aktywnością fizyczną i chorobami układu krążenia. Jednak niewiele wiadomo na temat tych powiązań u osób z podwyższoną podatnością genetyczną na te choroby.

Oszacowano związki siły chwytu, obiektywnej i subiektywnej aktywności fizycznej oraz wydolności sercowo-oddechowej z incydentami sercowo-naczyniowymi i zgonami z dowolnej przyczyny w dużej kohorcie 502 635 osób. Obserwowano kohortę przez ok. 6 lat. Następnie naukowcy zbadali powiązania u osób z różnym obciążeniem genetycznym (np. pod względem choroby wieńcowej i migotania przedsionków) z aktywnością fizyczną.

aktywność fizyczna w domu

Wyniki badania naukowego

Im bardziej dana osoba była aktywna fizycznie (miała większą siłę chwytu, wydolność sercowo-oddechową itd.), tym mniej było incydentów sercowo-naczyniowych.

Większa siła chwytu (świadcząca o regularnym treningu) obniżała o 21% ryzyko choroby wieńcowej, aktywność fizyczna obniżała o 5% ryzyko choroby wieńcowej, wskaźniki wydolności sercowo-naczyniowej obniżały ryzyko choroby wieńcowej o 32%.

Większa siła chwytu (świadcząca o regularnym treningu) obniżała o 25% ryzyko migotania przedsionków, odpowiednio - aktywność fizyczna o 7%, a wskaźniki wydolności sercowo-naczyniowej o 40%.

Większa siła chwytu oraz wyższe wskaźniki wydolności sercowo-naczyniowej były powiązane z mniejszym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej i migotania przedsionków (arytmii) w każdej z grup obciążonej genetycznie.

U osób z grupy dużego ryzyka spowodowanego dziedziczeniem określonych genów, wyższe wskaźniki wydolności sercowo-naczyniowej były powiązane z 49% niższym ryzykiem rozwoju choroby wieńcowej i o 60% niższym ryzykiem migotania przedsionków.

Wnioski

Im wyższa sprawność danej osoby i im większa jest jej aktywność fizyczna, tym występuje mniejsze ryzyko pojawienia się chorób układu krążenia. Ryzyko jest mniejsze nawet u osób genetycznie predysponowanych do wystąpienia np. choroby wieńcowej czy migotania przedsionków. 

Referencje, badania:

Emmi Tikkanen i in. Associations of Fitness, Physical Activity, Strength, and Genetic Risk With Cardiovascular Disease Longitudinal Analyses in the UK Biobank Study https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.032432

Komentarze (0)