W wielu krajach rozwiniętych obserwuje się szybko postępujące starzenie się populacji, a u osób starszych powszechny jest spadek funkcji poznawczych. Nie ma lekarstwa na demencję, a możliwości farmakoterapii w leczeniu dysfunkcji poznawczych zapewniają ograniczoną poprawę objawów.

Withania somnifera (Ashwagandha), popularne zioło wysoko cenione w medycynie ajurwedyjskiej, jest często używane do wspomagania pamięci i funkcji poznawczych, nie tylko osób w podeszłym wieku. Naukowcy przeprowadzili systematyczny i ocenę bazy dowodów klinicznych. Celem było zbadanie potencjalnej roli W. somnifera w leczeniu dysfunkcji poznawczych. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dowody kliniczne, w postaci randomizowanych, kontrolowanych placebo badań, które potwierdzają korzyści w sferze poznawczej płynące z suplementacji W. somnifera. W większości przypadków ekstrakt z W. somnifera poprawił wydajność w rozwiązywaniu zdań, poprawił funkcje wykonawcze, miał wpływ na utrzymanie koncentracji i czas reakcji. Funkcje wykonawcze to „psychologiczne  procesy  zaangażowane  w  świadomą  kontrolę  myśli  i działań  lub  jako procesy  odpowiedzialne  za ukierunkowane  na  cel  zachowanie”.


Funkcje  wykonawcze  mają wpływ na m.in.  powstrzymywanie  się  od odruchowych bądź impulsywnych reakcji, rozwiązywanie problemów, planowanie czynności i  ich  inicjowanie  wraz  z  elastyczną  realizacją  (nawet  pomimo  istnienia  czynników zakłócających), a także z monitorowaniem poszczególnych etapów aktywności zorientowanej na cel. Wyciągi z Ashwagangdy są dobrze tolerowane i mają minimalne skutki uboczne.

Referencje, badania, źródła naukowe:

Qin Xiang Ng i in. A systematic review of the clinical use of Withania somnifera (Ashwagandha) to ameliorate cognitive dysfunction https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ptr.6552

Anna I. Brzezińska, Anna Nowotnik Funkcje wykonawcze a funkcjonowanie dziecka w środowisku  przedszkolnym i szkolnym http://psychologia.amu.edu.pl/wp-uploads/2012-EDUKACJA-Funkcje-wykonawcze-u-dzieci1.pdf

 

Komentarze (0)