Withania somnifera (Ashwagandha), to niezwykle popularne zioło wysoko cenione w medycynie ajurwedyjskiej, jest często używane do wspomagania funkcjonowania pamięci i zwiększenia funkcji poznawczych osób w różnym wieku. Wyniki badań sugerują, iż Witania ospała ma wpływ na zmniejszenie stresu, lęku i poprawę samopoczucia.

W jednym z badań przy podawaniu 3 × 300 mg ekstraktu dziennie zaobserwowano spadek stężenia kortyzolu o 27,9%, w grupie placebo o 7,9%. Ponadto, jak sama nazwa wskazuje, ashwagandha ma wpływ na poprawę jakości snu. Tradycyjnie ashwagandha jest stosowana w leczeniu kilku zaburzeń neurologicznych.

Naukowcy oceniali wpływ ekstraktu ashwagandhy na komórki gruczolakoraka płuc. Oceniano działanie cytotoksyczne (oddziaływanie komórek układu odpornościowego), apoptotyczne (wpływ na programowaną śmierć komórek), antyangiogenne (tworzenie nowych naczyń stanowi podstawę funkcjonowania i ekspansji nowotworu). Ekstrakty wodne i etanolowe przygotowano z korzeni W. somnifera.

Wyniki

  • stwierdzono aktywność przeciwutleniającą i obecność pewnych metabolitów wtórnych w ekstraktach etanolowych
  • ekstrakt wykazywał działanie cytotoksyczne na komórki gruczolakoraka płuc
  • ekstrakt wykazywał znaczące działanie antyangiogenne, apoptotyczne i indukujące autofagię
  • ekstrakt z W. somnifera indukował znaczny spadek migracji komórek

Wnioski

Etanolowy ekstrakt z W. somnifera posiada znaczącą aktywność antyangiogenną i hamującą MMP oraz pomaga w hamowaniu proliferacji (namnażania w ustroju) komórek gruczolakoraka płuc. Ponadto badanie ujawniło, że ekstrakt ashwagandhy wspomaga wywołanie programowanej śmierci komórek nowotworowych. Jest to badanie wstępne, ale bardzo obiecujące. Być może kiedyś usłyszymy o zastosowaniu rośliny w terapii antynowotworowej.

Referencje, badania naukowe, piśmiennictwo:

SajidaAshwiniPrabhu Anti-angiogenic, apoptotic and matrix metalloproteinase inhibitory activity of Withania somnifera (ashwagandha) on lung adenocarcinoma cell https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0944711321001823

K. Chandrasekhar, Jyoti Kapoor, and Sridhar Anishetty „A Prospective, Randomized Double-Blind, Placebo-Controlled Study of Safety and Efficacy of a High-Concentration Full-Spectrum Extract of Ashwagandha Root in Reducing Stress and Anxiety in Adults” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3573577/

Morgan A. Pratte „An Alternative Treatment for Anxiety: A Systematic Review of Human Trial Results Reported for the Ayurvedic Herb Ashwagandha (Withania somnifera)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4270108/

Komentarze (0)