Skuteczność żurawiny (Vaccinium macrocarpon) jako terapii uzupełniającej w zapobieganiu zakażeniom dróg moczowych pozostaje kontrowersyjna. Jednak w części badań efekty suplementacji produktami z żurawiną były znaczące.

Co miało na celu badanie?

Aktualizację i określenie wpływu żurawiny jako terapii uzupełniającej na nawroty zakażeń dróg moczowych. Naukowcy przeszukali literaturę w bazach Web of Science, PubMed, Embase, Scopus i Cochrane Library od dat ich powstania do czerwca 2021 r. Uwzględnili artykuły z danymi na temat częstości występowania nawrotów zakażeń dróg moczowych u osób stosujących produkty z żurawiną. Uwzględniono 23 badania z 3979 uczestnikami.

Co się okazało?

Spożywanie produktów na bazie żurawiny może zmniejszyć o 30% częstość występowania zakażeń dróg moczowych.

Ryzyko było mniejsze o:

  • 32% u kobiet z nawracającymi zakażeniami dróg moczowych
  • 45% u dzieci
  • 51% u pacjentów z cewnikami

Czy żurawina jest skuteczna?

Podsumowując, cytowana metaanaliza pokazuje, że suplementacja żurawiną znacznie zmniejszyła ryzyko rozwoju zakażeń dróg moczowych (ZDM). Żurawinę można uznać za terapię uzupełniającą w zapobieganiu ZDM u osób narażonych na większe ryzyko infekcji. Biorąc jednak pod uwagę ograniczenia badań włączonych do tej metaanalizy, wnioski należy interpretować z ostrożnością.

Piśmiennictwo:

Xia J. i in. Consumption of cranberry as adjuvant therapy for urinary tract infections in susceptible populations: A systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0256992

Komentarze (0)