Problemy określane mianem internalizacyjnych to trudności emocjonalne i behawioralne przejawiające się dominującym poczuciem dyskomfortu psychicznego i somatycznego. Do tego typu problemów zalicza się zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, w tym objawy depresji, wycofanie z kontaktów społecznych oraz objawy somatyczne, które nie są związane ze zdiagnozowanymi chorobami. 

  1. Po co nam witamina D?
  2. Witamina D, a problemy rozwojowe dzieci
  3. Wnioski i znaczenie

Po co nam witamina D?

Witamina D nie tylko jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania układu hormonalnego, stężenia testosteronu, może zmniejszać szansę na pojawienie się nowotworu, ma wpływ na układ odpornościowy, pomaga zwalczyć toczące się infekcje oraz przeciwdziała chorobom dróg oddechowych. Okazuje się również, iż może zmniejszać ryzyko pojawienia się cukrzycy.

Witamina D, a problemy rozwojowe dzieci

19 maja 2023 r. opublikowano niezmiernie ciekawe wyniki badań dotyczące witaminy D. Było to długotrwałe, rzadko spotykane badanie. Pierwotne dane (VIDI) zebrano w latach 2013–2014. Dane uzupełniające do analizy danych wtórnych zebrano w latach 2020–2021. VIDI pierwotnie obejmowało 987 niemowląt urodzonych w terminie; 546 z nich uczestniczyło w obserwacji w wieku od 6 do 8 lat, wśród których 346 osób miało historię objawów psychiatrycznych, według deklaracji rodziców.

witamina D3

169 niemowląt losowo przydzielono do grupy otrzymującej 400 IU, a kolejne 177 niemowląt otrzymywało codziennie doustną suplementację witaminy D3 w dawce 1200 IU. Suplementację kontynuowano od wieku 2 tygodni do 2 lat.

Wyniki analizy naukowej

Wśród 346 uczestników dawka witaminy D3 wyniosła 400 IU dla 169 uczestników i 1200 IU dla 177 uczestników.

Klinicznie istotne trudności emocjonalne i behawioralne wystąpiły u 10 uczestników w grupie 1200 IU witaminy D (5,6%) w porównaniu z 20 uczestnikami (11,8%) w grupie otrzymującej 400 IU dziennie.

Okazało się, że dzieci, których matki miały niskie stężenie witaminy D (poniżej optymalnego zakresu 30-50 ng/ml) wykazywały większe problemy, jeśli otrzymywały mało witaminy D. Problemy internalizacyjne skuteczniej hamowały większe dawki witaminy D.

Wnioski i znaczenie

To randomizowane badanie kliniczne wykazało, że ponadstandardowa suplementacja witaminy D3 w ciągu pierwszych 2 lat życia zmniejszyła ryzyko problemów z internalizacją w wieku od 6 do 8 lat.

Referencje:

  • Anastassios G. Pittas i in. Vitamin D and Risk for Type 2 Diabetes in People With Prediabetes. A Systematic Review and Meta-analysis of Individual Participant Data From 3 Randomized Clinical Trials https://www.acpjournals.org/doi/abs/10.7326/M22-3018
  • Agnieszka Pisarska i in. Czynniki ryzyka i czynniki chroniące związane z problemami internalizacyjnymi młodzieży w okresie późnego dorastania https://www.termedia.pl/Czynniki-ryzyka-i-czynniki-chroniace-zwiazane-z-problemami-internalizacyjnymi-mlodziezy-w-okresie-poznego-dorastania,116,34476,1,0.html
Komentarze (1)
M-ka

"Wycofanie z kontaków społecznych", lękowe itd. - brzmi podobnie jak zachowania ze spektrum autyzmu, coraz częściej diagnozowane u dzieci na zachodzie.

0